July 9, 2018
Motortrivia Team (6226 articles)

Scania จัดฝึกอบรมการขับขี่ชั้นสูง Advance Driver Program ครั้งที่ 8

Press Release

 

●   เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการขับขี่ชั้นสูง Advance Driver Program ครั้งที่ 8 (ADP #8) สร้างนักขับรถบรรทุกและนักขับรถโดยสารให้เป็นครูฝึกสอน กลับไปถ่ายทอดวิชาต่อให้บริษัทต้นสังกัด เพื่อเพิ่มผลกำไรธุรกิจการขนส่งอย่างยั่งยืน พร้อมเชิญสื่อมวลชนทดสอบประสิทธิภาพรถบรรทุกหัวลากสแกนเนีย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าร่วมทดสอบและทดลองขับเทคโนโลยีรถบรรทุกหัวลากสแกนเนีย พร้อมทั้งร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารในประเด็น: การขับรถบรรทุกอย่างไร สามารถเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน (Driving customer profitability)

●   กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย นายสเตฟาน ดอร์สกี (Stefan Dorski) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 9 จากซ้าย) นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 10 จากซ้าย) และ นางสาวทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 8 จากซ้าย) เข้าร่วมกิจกรรม

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สแกนเนีย ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.scania.com/th   ●

Drunk Dont Drive