August 2, 2018
Motortrivia Team (6225 articles)

Bridgestone เผยคิดค้นนวัตกรรมโพลิเมอร์ชนิดใหม่ HSR เป็นรายแรกของโลก

Press Release

 

●   บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพยางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโพลิเมอร์ชนิดใหม่ขึ้นเป็นรายแรก*1 ของโลก ที่ทนต่อการถูกกระแทกได้สูงกว่า 5 เท่า*2 ทนต่อการขีดข่วนได้มากกว่า 2.5 เท่า*3 และมีความต้านทานแรงดึงมากกว่า 1.5 เท่า*4 เมื่อเทียบกับยางธรรมชาติ และทนต่อความเสียหายได้มากกว่ายางสังเคราะห์ทั่วไปด้วยการเชื่อมยางและเรซินเข้าด้วยกันในระดับโมเลกุล

●   โพลิเมอร์ชนิดใหม่นี้มีชื่อว่า “High Strength Rubber” (HSR) ซึ่งนำวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของยางสังเคราะห์ ได้แก่ บิวทาไดอีน (butadiene) และไอโซปรีน (isoprene) เชื่อมเข้าด้วยกันกับส่วนประกอบของ เรซิน ได้แก่ เอทิลีน (ethylene)*5 ในระดับโมเลกุล โดยใช้แกโดลิเนียม (gadolinium หรือ Gd)*6 เอกสิทธิ์เฉพาะของบริดจสโตนเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์รวม (copolymerization)*7 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนื่องจากสามารถเชื่อมความยืดหยุ่นของยางเข้าด้วยกันกับความเหนียวของเรซิน

●   ทั้งนี้ บริดจสโตนมุ่งหวังว่าโพลิเมอร์ HSR จะเป็นนวัตกรรมเอกสิทธิ์ทรงพลัง ด้วยเป้าหมายของการเป็นวัตถุดิบยั่งยืน 100 %*8 ตอบโจทย์คุณสมบัติที่เหนือกว่าเพื่อลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่น้อยกว่า สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะทดลองใช้โพลิเมอร์ HSR ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ด้วย และวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของบริดจสโตน ที่มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆขอบเขตของการดำเนินธุรกิจ พร้อมตอบแทนสู่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการให้ครอบคลุมความหลากหลายของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.bridgestone.co.th/th   ●


หมายเหตุ:
*1   แหล่งที่มา: บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น
*2   ข้อมูลตัวเลขมาจากการทดสอบโดยใช้ JIS K 6270 (ใช้วิธีการทดสอบการควบคุมระยะยืดของยางวัลกาไนส์และยางเทอร์โมพลาสติก)
*3   ข้อมูลตัวเลขมาจากการทดสอบโดยใช้ JIS K 6264-2 (ใช้วิธีการทดสอบการขีดข่วนของ Lambourn ของยางวัลกาไนส์และยางเทอร์โมพลาสติก)
*4   ข้อมูลตัวเลขมาจากการทดสอบโดยใช้ JIS K 6251 (ใช้วิธีการทดสอบคุณสมบัติแรงดึงของยางยางวัลกาไนส์และยางเทอร์โมพลาสติก)
*5   เอทิลีนเป็นววัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตพลาสติก, ไฟเบอร์สังเคราะห์ และสารปิโตรเคมี โพลีเอทิลีนเกิดจากกระบวนารPolymerization ของเอทิลีน ซึ่งเป็นเรซินสังเคราะห์ที่ถูกใช้มากที่สุด
*6   ตัวเร่งปฏิกิริยาแกโดลิเนียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ Polymerization ได้ยางรับการพํฒนาโดยบริดสจสโตนใช้ในการน
*7   Copolymerization เป็นกระบวนการทำปฏิกิริยาเคมีในระดับโมเลกุลของโพลิเมอร์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อสังเคราะห์สายใยโพลิเมอร์
*8   กลุ่มบริษัทบริดจสโตนนิยาม “sustainable materials” ว่าเป็นวัตถุดิบที่มาจากแหล่งวัตถุดิบที่ใช้มาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในระยะยาว และมีลต่อกระทบในระดับน้อยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวงจรการจัดหาถึงการกำจัดของเสีย

Drunk Dont Drive