August 17, 2018
Motortrivia Team (6934 articles)

Rizen Energy ส่งรถไฟฟ้า BYD e6 ให้บริการ EV Taxi VIP ที่สุวรรณภูมิ

ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่

 

●   ไรเซน เอนเนอร์จี (Rizen Energy Co., Ltd.) ส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BYD e6 (บีวายดี อีซิกส์) 101 คัน ให้กับ บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด (EV Society Co., Ltd.) ผู้บริหารกิจการแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งสาธารณะในโครงการ EV Taxi VIP โดยจะเริ่มให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอพฯ Taxi Ok ของกรมการขนส่งทางบก หรือผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 02-039-8888 ได้ตลอด 24 ชม.

●   ไทยเรามีความพยายามในการตามความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีปริมาณรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 3 ล้านคัน บ้านเรามีการคาดกันว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น รัฐฯ จึงได้กำหนดนโยบายพลังงาน 4.0 ตั้งเป้าหมายส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศให้ได้ 1.2 ล้านคันภายในปี 2579 (หรืออีก 18 ปีข้างหน้านับจากนี้) และคาดว่าน่าจะลดการใช้พลังงานลงได้ราว 30% ตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พลังงาน

●   ในเบื้องต้น อัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 2 กม. แรกอยู่ที่ 150 บาท จากนั้น กม. ถัดไปจะคิดอัตรา กม. ละ 16 บาท โดยในการให้บริการในช่วงแรกนั้นจะมีโปรโมชั่นส่วนลด 5% เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, อาลีเพย์, วีแชท หรือ แรบบิทไลน์เพย์

●   นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “กระทรวงคมนาคมมีแนวทางในการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้สูงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่ผ่านมาได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และแนวทางการใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างปลอดภัย ซึ่งทำให้เกิดการขับเคลื่อนสนับสนุนการเติบโตของของยานยนต์ไฟฟ้า และกระทรวงคมนาคมยังได้เร่งผลักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ”

●   “การเปิดตัว EV Taxi VIP ภายใต้การยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทยโครงการ Taxi VIP ของกรมการขนส่งทางบก จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างระบบการคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพในทุกด้าน ทั้งการยกระดับการให้บริการระดับมืออาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนขับแท็กซี่ พร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากการคมนาคมขนส่งเพิ่มเติม อีกทั้งยังลดการใช้น้ำมันลง เนื่องจากรถที่นำมาใช้ให้บริการเป็น EV Taxi VIP เป็นรถที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อน เพิ่มจำนวน Taxi VIP ซึ่งเป็นการให้บริการรถหรูระดับพรีเมี่ยม ที่มีมาตรฐานครอบคลุมในทุกมิติตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้บริการทั้งหมด 30 แห่งทั่วกรุงเทพ เพียงพอกับความต้องการใช้งานของรถ EV Taxi VIP นอกจากนี้ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้กับรถ EV Taxi VIP ส่งเสริมความเป็น Smart Airport ให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสร้างเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศ”


Mr.Liu Xueliang BYD Auto Company Limited


●   นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “กรมการขนส่งทางบกพร้อมให้การสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งในการใช้รถโดยสารสาธารณะพลังงานทางเลือกที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทยให้มีคุณภาพความปลอดภัยและการให้บริการภายใต้โครงการ Taxi OK และ Taxi VIP โดยนำเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือบริหารสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้วยบริการด้วยรถสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะ Taxi VIP ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการเดินทางที่เป็นทางเลือกเพิ่มเติม สำหรับรองรับความต้องการกลุ่มผู้โดยสาร เช่น ลูกค้าองค์กรธุรกิจ, ธุรกิจโรงแรม, นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความหรูหราสะดวกสบายและการให้บริการในการเดินทางระดับพรีเมี่ยม”

●   “ในส่วนของความร่วมมือของภาคเอกชนครั้งนี้ บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด ได้นำรถยนต์ไฟฟ้า BYD e6 มาให้บริการเป็น Taxi VIP ซึ่งจะเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้า 100% กลุ่มแรกของประเทศไทย พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ตั้งเป้ามีรถ EV Taxi VIP ให้บริการ 101 คัน ภายในปี 2561”


ดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย


●   ดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า “นอกจากจะผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว เรายังสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น สถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่จะมีให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ การนำร่องใช้แท็กซี่ไฟฟ้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ จะช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยตื่นตัว กระตุ้นการวิจัย พัฒนา และแสดงความพร้อมในการเดินหน้าเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดมลภาวะในภาคคมนาคมขนส่ง”

●   นายศุภจิตร สิงหนุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ในการดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก และมีพันธกิจในการประกอบกิจการอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานไทย โครงการ EV Taxi VIP จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสนามบินไปสู่การเป็น Smart Airport เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ณ จุดจอดรถบริเวณ ชั้น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 5 ช่องจอด รวมทั้งลานจอดรถระยะไกล นอกจากนี้ ยังมีแผนการติดตั้งจุดชาร์จไฟในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่อาคารจอดรถ 2 และ 3 รวมทั้งจุดจอดรถระยะยาว สามารถรองรับการชาร์จไฟของ EV Taxi VIP ทั้ง 101 คัน รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นในอนาคต”


นายอภิชาติ ลีนุตพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด


●   นายอภิชาติ ลีนุตพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีความเสถียรและปลอดภัยระดับโลกของ บีวายดี ออโต้ ผู้นำในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของโลกมากว่า 20 ปี และยังเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกด้วยยอดขายกว่า 200,000 คันต่อปี ในกว่า 40 ประเทศ ผสานกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพของ อีวี โซไซตี้ ทั้งด้านการจัดการและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ ด้านมาตรฐานบริการ ความเชี่ยวชาญในการขับขี่ และการดูแลรักษายานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น ประกอบกับความพร้อมของ ไรเซน เอนเนอร์จี ในการให้บริการหลังการขาย ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและผ่านการอบรม ด้านซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างดี รวมถึงให้บริการอะไหล่คุณภาพ โครงการ EV Taxi VIP จึงเป็นการยกระดับบริการรถสาธารณะและคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ”

●   “การผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า BYD e6 ภายใต้โครงการ EV Taxi VIP ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือก ซึ่งมีราคาที่แข่งขันกับรถยนต์ทั่วไปได้ เนื่องจากต้นทุนแบตเตอรี่ลดลงประมาณ 12 – 15% ทุกปี นอกจากนี้ แรงผลักดันจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ ทั้งในเรื่องการผ่อนปรนกฎระเบียบ การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งความต่อเนื่องและความชัดเจนของนโยบาย เป็นส่วนช่วยให้เราเดินหน้าผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลายมากขึ้น”


นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล กรรมการบริษัท บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด


●   นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล กรรมการบริษัท บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด กล่าวปิดท้ายว่า “บริษัทฯ มุ่งพัฒนาบริการของแท็กซี่ไทยให้ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมืออาชีพ ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งต้องการส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาด เพื่อรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล โดย “อีวี แท็กซี่ วีไอพี” จะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนเป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถเรียกใช้บริการผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งบริเวณเคาน์เตอร์ศูนย์บริการชั้น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ แอปพลิเคชั่น Taxi Ok ของกรมการขนส่งทางบก และคอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 02-039-8888 สำหรับอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 2 กิโลเมตรแรก 150 บาท กิโลเมตรถัดไป คิดอัตรากิโลเมตรละ 16 บาท มีโปรโมชั่นส่วนลด 5% เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต อาลีเพย์ วีแชท แรบบิทไลน์เพย์”

●   “เราได้ฝึกอบรมพนักงานขับรถโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งการทดสอบทั้งด้านมารยาทการให้บริการ ความเชี่ยวชาญในการขับ และการดูแลรักษายานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น รวมทั้งจับมือกับพันธมิตรคือ เจพี ประกันภัย ในการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษที่ครอบคลุมทั้งตัวรถ คนขับ และผู้โดยสาร ขณะที่ อีเอ พันธมิตรผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟและซัสโก้ สนับสนุนให้รถ EV Taxi VIP ทั้ง 101 คันชาร์จไฟฟรี ณ สถานบริการน้ำมันและชาร์จไฟซัสโก้ 7 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขาบางปะกอก (ซัสโก้สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ) กาญจนาภิเษก บางยอ เอกชัย เสนานิคม ศรีนครินทร์ 1 และศรีนครินทร์ 3 จนถึงสิ้นปี 2561”   ●


EV Taxi VIP (2018 BYD e6) : Suvarnabhumi Airport

Drunk Dont Drive