Sandy ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ดาว รวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่า อย่างยั่งยืน ปีที่ 1”
August 14, 2018
Motortrivia Team (5001 articles)

Sandy ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ดาว รวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่า อย่างยั่งยืน ปีที่ 1”

Press Release

 

●   นักขับไทย แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค ภายใต้การสนับสนุนจาก เดอะพิซซ่าคอมปะนี, สิงห์คอร์ปเปอร์เรชั่น, ดาคอนอินสเป็คชั่นเซอร์วิสเซส, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การบินไทย, ไทยวิงส์ทราเวลเอเจนท์, ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมพนักงานบริษัท ดาคอน เทรดดิ้ง จำกัดและไทยวิงส์ทราเวลเอเจนท์ เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2561 กับโครงการ “ดาว รวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่า อย่างยั่งยืน ปีที่ 1” กับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพื่อร่วมเปลี่ยนเขาภูดร บ้านฉาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในระยอง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามเพื่อการท่องเที่ยว และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ บริเวณเนินแผ่หลา เขาภูดร อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

●   แซนดี้ กล่าวว่า “วันนี้ผมมีความสุขมากที่ได้ทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและชุมชนที่อาศัยอยู่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2561 ร่วมกับจิตอาสาเพื่อนพนักงาน พนักงานกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย คนในชุมชน ผมชอบบริเวณเขาภูดรมาก เพราะมีเส้นทางและทิวทัศน์สวยงาม มีธารน้ำธรรมชาติ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เหมาะสำหรับนักปั่นจักรยาน นักขับบิ๊กไบค์ และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.บ้านฉาง ซึ่งในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามามากขึ้นสืบเนื่องจากการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และมีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อยู่ในพื้นที่อีกด้วย ”

เกี่ยวกับโครงการ

●   กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการและให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในอำเภอบ้านฉางและพนักงานของบริษัทฯ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและสนองพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการ “ดาว รวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่า อย่างยั่งยืน ปีที่ 1” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือโดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จังหวัดระยอง อำเภอบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในอำเภอบ้านฉางต่อไป

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

●   กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของแซนดี้ เชิญได้ที่ www.sandystuvik.com   ●

Drunk Dont Drive