Archive

302viewsPress Release   ●   เอ.พี. ฮอนด้า เดินหน้าสร้าง “สังคมหัวแข็ง” รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ผนึกกำลังองค์กรภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนยกระดับการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยให้เป็นวาระแห่งชาติ ขยายแนวคิดไปยังสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชน เปิดตัวกิจกรรม “วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก” เป็นครั้งแรก

700viewsPosted by : AREA 54 ●   หลังการคืนชีพของ แพคเกจ ออฟ-โรด ZR2 สำหรับ Colorado ในปี 2016 ทิ้งช่วงไปราว 2 ปี เชฟโรเลตก็เพิ่มความดุให้ชุดอัพเกรดรหัสนี้อีกครั้ง โดยร่วมมือกับ AEV : American Expedition Vehicles อาฟเตอร์มาร์เกทสัญชาติเดียวกัน ผลิตแพคเกจ ออฟ-โรด ชุดใหม่ ใช้ชื่อว่า ZR2 Bison ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ AEV ร่วมมือกับเชฟโรเลต หลังจากที่ผลิตชุดอัพเกรดให้จิ๊ปและแรมทรัคมาตั้งแต่ช่วงปี 1997 ●   Chevrolet