Caltex สานต่อโครงการ Fuel Your School เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4
September 5, 2018
Motortrivia Team (5592 articles)

Caltex สานต่อโครงการ Fuel Your School เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4

ภาพ : จันทนา เจริญทวี

 

●   บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ คาลเท็กซ์ ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เดินหน้าเปิดโครงการเพื่อสังคม Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย กล้าคิด กล้าแสดงออก ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมการประกวดแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาด โดยมุ่งเน้นเยาวชนระดับชั้นอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

●   นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เผยว่า “โครงการ Caltex Fuel Your School หรือ คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชฟรอน Energy for Learning ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของคาลเท็กซ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย ที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคมเพื่อการเรียนรู้ของไทยอย่างต่อเนื่อง”


นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด


●   “ในปีนี้เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ในการพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนไทย โดยมุ่งเน้นให้เด็กในระดับมหาวิทยาลัย เสนอแนะแนวคิดในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Smart Life for All ซึ่งเราคิดว่า คำว่า Smart นั้นมิได้มีคำจำกัดความเพียงหนึ่งเดียว นั่นหมายความว่าการพัฒนาชุมชนให้เป็น Smart Community ก็ไม่ได้มีเพียงวิธีการเดียว ผลลัพธ์ก็มิได้จำเป็นต้องเหมือนกัน”

●   “เราเชื่อว่า Smart Community หมายถึงชุมชนที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในด้านการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและการยกระดับคุณภาพของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น เราจึงเชื่อมั่นว่าการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นบ้านเกิดจะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้จากทีมนิสิตนักศึกษา ที่ผนึกความร่วมมือกับชาวบ้านหรือพลเมืองในบ้านเกิดของตนเอง อันเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนและสังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Smart Value for All ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนเต็มรูปแบบ ด้วยการสร้างคุณค่าเหนือความคาดหมายอย่างชาญฉลาด”

●   “โครงการ Caltex Fuel Your School ในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ นำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษามาคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาแผนงานมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้จริง โดยโครงการจะมีขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งกลุ่มนักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และโอกาสในการรับทุนการศึกษาและเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับพัฒนาชุมชนอีกด้วย”  นายซาลมาน กล่าว


(จากซ้าย) นายบุญญฤทธิ์ ศรีอ่อนคง ผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และ นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


●   นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาจากองค์กรภาคเอกชนอย่างคาลเท็กซ์ โดยในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญ ที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นไปในแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการสร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน ให้มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม เราเชื่อว่า เยาวชน คือ รากฐานสำคัญของชาติ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ โดยโครงการฯ นี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้ได้มีเวทีในการแสดงออก รวมถึงการฝึกทักษะการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศหรือนานาชาติ และนำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของตนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

●   โครงการ คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่คาลเท็กซ์จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตัวโครงการฯ นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย ที่อาสาช่วยเหลือพัฒนาสังคมเพื่อการเรียนรู้ของไทย อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน และพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับพันธกิจของการดำเนินงานของบริคาลเท็กซ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดการรับสมัคร

●   โครงการฯ จะเริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัย ทีมละ 2 – 8 คน ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแผนในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทยแบบชาญฉลาด ผ่านทางอีเมล [email protected] ตั้งแต่วันนี้ – 17 กันยายน 2561

●   ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับทุนในการดำเนินโครงการสูงสุด 50,000 บาท พร้อมร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และโอกาสในการรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับทีมที่ชนะการประกวด

●   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง drive.google.com/file (PDF) หรือ drive.google.com/file/d (Word) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 092-506-2515, 090-994-3761

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คาลเท็กซ์ ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.caltex.com/th   ●

Drunk Dont Drive