September 27, 2018
Motortrivia Team (6496 articles)

Honda จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน ครั้งที่ 28 ยกระดับมาตรฐานการขายและการบริการ

ภาพ : จันทนา เจริญทวี

 

●   บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน หรือ Honda Skill Contest ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของพนักงานในการให้บริการลูกค้า ทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฮอนด้าให้ความสำคัญเสมอมา พร้อมทั้งเฟ้นหาสุดยอดพนักงาน ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ จากโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้ากว่า 226 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของฮอนด้า รวมถึงเป็นการกระตุ้น ให้พนักงานได้เห็นศักยภาพของตนเอง และนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ในภาพ จากซ้าย : นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, นางถวิล เพิ่มเพียรสิน (กลาง) รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ มร. โซอิจิโร่ ทาคาฮะชิ (ขวา) ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ


●   นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นอกเหนือจากการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่เปี่ยมคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า และการให้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้า ที่พร้อมรองรับลูกค้าทั่วประเทศแล้ว ฮอนด้าได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน โดยในปี 2561 ซึ่งถือเป็นปีที่ 28 ของการแข่งขัน ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘แรงบันดาลใจ สู่ความเป็นเลิศ (Inspiring Excellence)’ ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาทักษะของพนักงาน ในการให้บริการลูกค้า ทั้งด้านงานขายและบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฮอนด้าให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่เป้าหมายของฮอนด้า ที่ต้องการเป็น แบรนด์อันดับ 1 ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”

●   นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะพนักงาน รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แรงงานฝีมือ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดัน และช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งฮอนด้าสนองรับนโยบายการพัฒนาทักษะแรงงานไทยด้วยดีเสมอมา นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้เข้าร่วมฝึกงาน ณ ศูนย์บริการฮอนด้า เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองแล้ว ยังมีการจัดการแข่งขันทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ถือเป็นพื้นที่ให้พนักงาน ได้แสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ ในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และยังเป็นแรงสนับสนุนให้องค์กรเติบโต รวมถึงประเทศชาติมีความก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย”

●   สำหรับการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ พนักงานช่างซ่อมทั่วไปพนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี พนักงานอะไหล่ ที่ปรึกษาการบริการ ที่ปรึกษาการขาย พนักงานลูกค้าสัมพันธ์พนักงาน ช่างบริการตามระยะแบบคู่ ที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสี พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ และครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ซึ่งในปี พ.ศ.2561 มีพนักงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 128 คน คัดเลือกจากพนักงาน 2,745 คน จากผู้จำหน่าย 266 แห่งทั่วประเทศ

●   ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล โล่เกียรติยศ ใบประกาศณียบัตร เข็มกลัดทองคำแท้ รวมถึงการจารึกชื่อ ณ หอเกียรติยศ ที่ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่น

Honda Skill Contest 2018)

1. ความเป็นมาของการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการเป็น “แบรนด์อันดับ 1 ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า” นอกจากการขยาย การให้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าที่มีสาขา และพร้อมรองรับการขยายตัวของลูกค้า ทั่วประเทศ รวม 226 แห่ง ส่วนสำคัญที่สุดที่ฮอนด้าให้ความสำคัญเสมอมา คือ การพัฒนาพนักงานและบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะพนักงาน หรือ Honda Skill Contest นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ รวมถึงความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการลูกค้าในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ แก่พนักงานและบุคลากรของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อตนเอง ในการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานของฮอนด้า อันจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

●   สำหรับการแข่งขันทักษะพนักงาน ประจำปี 2561 (Honda Skill Contest 2018) เป็นการแข่งขันปีที่ 28 ภายใต้แนวคิด “แรงบันดาลใจ สู่ความเป็นเลิศ (Inspiring Excellence)” เพื่อสะท้อนเป้าหมายของฮอนด้าที่ต้องการเป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านการพัฒนายนตรกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการให้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้า ทั่วประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า : กิจกรรมการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า ประจำปี 2561 (Honda Skill Contest 2018) จัดขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้:

2.1   สนับสนุนพนักงานและบุคลากรในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
2.2   รักษามาตรฐานงานขายและงานบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

3. รูปแบบของการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า : การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ:

3.1   รอบคัดเลือก มีพนักงานทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 2,745 คน จาก 226 ผู้จำหน่าย
3.2   รอบรองชนะเลิศ เป็นการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.3   รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

●   รอบชิงชนะเลิศนี้ มีพนักงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 128 คน เข้าร่วมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้า นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 87 โดยมีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้:

01.  พนักงานช่างซ่อมทั่วไป
02.  พนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี
03.  ที่ปรึกษาการบริการ
04.  พนักงานอะไหล่
05.  ที่ปรึกษาการขาย
06.  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
07.  พนักงานช่างบริการตามระยะแบบคู่
08.  ที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสี
09.  พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่
10.  ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย

4. รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า : ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้าในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล ดังนี้:

4.1   โล่เกียรติยศ
4.2   ใบประกาศเกียรติคุณ
4.3   เข็มกลัดทองคำแท้
4.4   ได้รับการจารึกชื่อ ณ หอเกียรติยศ ที่ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
4.5   โอกาสทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชม บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ : ผู้จำหน่ายที่มีพนักงานได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ Silver Trophy ไปครองเป็นเวลา 1 ปี และส่งมอบให้กับผู้ชนะเลิศในปีถัดไป ส่วนผู้จำหน่ายที่มีผู้ชนะเลิศประเภทช่างซ่อมทั่วไป และอื่น ๆ อีก 3 ประเภทจากผู้จำหน่ายเดียวกัน จะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ Golden Trophy ไปครองอย่างถาวร

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฮอนด้า ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.honda.co.th   ●


Honda Skill Contest 2018

Drunk Dont Drive