September 25, 2018
Motortrivia Team (6219 articles)

Mitsubishi Xpander นำสื่อมวลชนร่วมพัฒนา รร.วัดบางเคียน จ.นครสวรรค์

Press Release

 

●   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำขบวน มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ นิยามใหม่ของครอสโอเวอร์ พร้อมคณะสื่อมวลชน ไปยังโรงเรียนวัดบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในการเสริมสร้างความปลอดภัยและมอบความสุขให้กับน้องๆ นักเรียน ด้วยการร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โดยมี นายยอดชาย ซื่อวัฒนากุล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักสื่อสารการตลาด (ที่ 4 จากขวา) เป็นผู้แทนส่งมอบบันไดและระเบียงทางเดินที่ได้รับการปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรง พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬาและเครื่องกรองน้ำ แก่ นายเรืองยศ เหมือนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบางเคียน (ที่ 1 จากขวา) โดยมี นายกัมปนาท สุ่มมาตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยาน

●   โรงเรียนวัดบางเคียน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีครูและบุคลากรรวม 3 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียน 50 คน เป็นเยาวชนผู้ขาดแคลนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้พื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกปี ส่งผลให้อาคารเรียนที่มีอยู่จำนวน 1 หลัง ทรุดโทรมอย่างหนัก โดยเฉพาะบันไดและระเบียง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนและครูผู้สอน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซ่อมแซม รวมถึงยังขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการกีฬาและเครื่องกรองน้ำดื่มอีกด้วย

●   มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทย เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สังคม และประเทศไทย จึงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมย์ในการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และมอบความสุขให้แก่เยาวชน และผู้คนในสังคมไทยสืบไป

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มิตซูบิชิ ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.mitsubishi-motors.co.th หรือ facebook.com/MitsubishiMotorsTH   ●

Drunk Dont Drive