ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนสิงหาคม 2561
September 30, 2018
Motortrivia Team (4646 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนสิงหาคม 2561

Posted by : motortrivia

 

●   รายงานสถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ยอดรวมทุกแบรนด์ผู้ผลิต 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7% ประกอบด้วยรถยนต์นั่ง 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 27.1% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 52,650 คัน เพิ่มขึ้น 28.1% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ 41,314 คัน เพิ่มขึ้น 23.7%

●   ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม ยังคงมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากในตลาดยังคงมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากโปรโมชั่นต่างๆ จากบริษัทรถยนต์ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์เซล 2561 ครั้งที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 22.2%

●   ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน ยังคงมีแนวโน้มในการเติบโต จากการที่เศรษฐกิจโดยรวมยังคงมีการขยายตัวดีขึ้น แม้ว่าราคาพืชผลหลักทางการเกษตรบางรายการยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว แต่จะไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก   ●


Total Car Sales : July 2018

– Toyota : 27,131 คัน
– Isuzu : 13,135 คัน
– Honda : 11,307 คัน
– Mitsubishi : 7,020 คัน
– Ford : 5,927 คัน
– Mazda : 5,920 คัน
– Nissan : 5,732 คัน
– Suzuki : 2,407 คัน
– MG : 1,928 คัน
– Chevrolet : 1,793 คัน
– Mercedes-Benz : 1,509 คัน
– Hino : 1,052 คัน
– BMW : 1,007 คัน
– Hyundai : 334 คัน
– Kia : 160 คัน
– Subaru : 129 คัน
– Volvo : 100 คัน
– TATA : 57 คัน
– Peugeot : 1 คัน
– Proton : –
– DFM : –
– Daewoo : –
– Mitsu-Fuso : –
– Volkswagen : –
Total : 86,814 คัน


Passenger Car Sales

– Toyota : 9,960 คัน
– Honda : 8,149 คัน
– Mazda : 4,413 คัน
– Nissan : 3,374 คัน
– Mitsubishi : 2,889 คัน
– Suzuki : 2,068 คัน
– Mercedes-Benz : 1,509 คัน
– BMW : 1,007 คัน
– MG : 486 คัน
– Kia : 151 คัน
– Volvo : 100 คัน
– Ford : 8 คัน
– Hyundai : 4 คัน
– Chevrolet : 2 คัน
– Subaru : 1 คัน
– Proton : –
– Peugeot : –
Total : 34,164 คัน


Commercial Vehicles Sales

– Toyota : 17,171 คัน
– Isuzu : 13,135 คัน
– Ford : 5,919 คัน
– Mitsubishi : 4,131 คัน
– Honda : 3,158 คัน
– Nissan : 2,358 คัน
– Chevrolet : 1,791 คัน
– Mazda : 1,507 คัน
– MG : 1,442 คัน
– Hino : 1,052 คัน
– Suzuki : 339 คัน
– Hyundai : 330 คัน
– TATA : 57 คัน
– Kia : 9 คัน
– Chrysler : –
– Mitsu-Fuso : –
– Mercedes-Benz : –
– Chery : –
– N-Diesel : –
Total : 52,650 คัน


One-Ton Pickup Sales

– Toyota : 14,876 คัน
– Isuzu : 11,736 คัน
– Ford : 5,914 คัน
– Mitsubishi : 4,131 คัน
– Nissan : 2,224 คัน
– Chevrolet : 1,787 คัน
– Mazda : 596 คัน
– TATA : 43 คัน
– Foton : 7 คัน
Total : 41,314 คัน
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.


Pure Pickup Sales

– Toyota : 12,410 คัน
– Isuzu : 10,778 คัน
– Ford : 4,613 คัน
– Mitsubishi : 3,125 คัน
– Nissan : 2,224 คัน
– Chevrolet : 1,672 คัน
– Mazda : 596 คัน
– TATA : 43 คัน
– Foton : 7 คัน
Total : 35,468 คัน


PPV Sales

– Toyota : 2,466 คัน
– Ford : 1,301 คัน
– Mitsubishi : 1,006 คัน
– Isuzu : 958 คัน
– Chevrolet : 115 คัน
– Nissan : –
Total : 5,846 คัน
ที่มา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย


ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2561

•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมกราคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมีนาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนเมษายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมิถุนายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนสิงหาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกันยายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนตุลาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2561.

Drunk Dont Drive