Archive

691viewsPosted by : Man from the Past   ●   มาถึงตอนที่ 3 ของเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงรางวัลใหญ่ MotoGP หรือ Grand Prix Motorcycle racing หรือในชื่อเต็มยศชนิดเป็นทางการ FIM Road Racing World Championship Grand Prix ของสหพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ ซึ่งในปีนี้ชื่อรายการอย่างเป็นการในบ้านเรา ยึดตาม

851viewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   กิจกรรมการแข่งขัน แตะรถชิงรถ ของซูบารุกลับมาอีกครั้ง โดยในปีนี้ บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด อาศัยอีเวนท์นี้เปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุด Subaru Outback ภายในงานด้วย ตัวงานมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมโซนซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์