October 17, 2018
Motortrivia Team (7391 articles)

Nissan สานต่อโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” มุ่งเน้นความสำคัญไปในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการจัดการของเสีย

Press Release

 

●   นิสสัน ประเทศไทย สานต่อโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยการเดินหน้าให้การสนับสนุนชุมชนและโครงการต่างๆ… สำหรับปีที่สองนี้ นิสสัน จะเน้นการพัฒนาชุมชนด้วยการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้คนไทยมีส่วนร่วมผ่านทางหน้า แฟนเพจเฟซบุ๊ค Honor the King’s Legacy.

●   มลพิษทางน้ำเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยที่ควรได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน จึงทำให้โครงการในปีนี้ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องน้ำและการปกป้องสิ่งแวดล้อม นิสสัน จะทำงานร่วมกับสถาบันการออกแบบ สื่อมวลชน นักศึกษา พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาทรัพยากรน้ำที่มีคุณค่าของประเทศ

●   “พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ต่างทรงงานหนัก อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทย นิสสันมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาด ซึ่งเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ผ่านการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ ทรัพยากรน้ำ และการอนุรักษ์น้ำ”  นายปีเตอร์ แกลลี (Peter Galli) รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าว

●   โครงการนี้เป็นการสานต่อกิจกรรมของปีที่ผ่านมา ที่เฟ้นหาบุคคลต้นแบบทั้ง 10 ท่าน ผู้ซึ่งน้อมนำคำสอนและแนวคิด ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงครองราชย์มายาวนานมาปรับเปลี่ยนการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยการเดินทางตามรอยเท้าพ่อเพื่อไปเยี่ยมชมโครงการ ของบุคคลต้นแบบทั้ง 10 ท่าน เป็นระยะทางรวม 1,500 กิโลเมตร

●   นิสสัน ประเทศไทย ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ด้วยการกดไลค์ (like) หรือติดตามเฟซบุ๊คเพจ King’s Legacy Facebook page ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการนี้

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เชิญได้ที่ www.nissan.co.th   ●

Hyundai Smart Deal