November 2, 2018
Motortrivia Team (7543 articles)

มาสเตอร์กรุ๊ป ลงทุนขยายธุรกิจรถเช่า SIXT สู่เมืองหลวงพระบาง

Press Release

 

●   บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ขยายศักยภาพธุรกิจในเครือ ในนามบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ลาว) จำกัด รุกขยายลงทุนธุรกิจรถเช่าภายใต้แบรนด์ ‘ซิกท์’ ในสปป. ลาว สู่เมืองหลวงพระบาง รับแผนโมเดลอาเซียนแพลตฟอร์ม

●   ฯพณฯ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสาขาการให้บริการของ ซิกท์ ประเทศไทย (SIXT Thailand) ในนาม บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จำกัด ผู้ให้บริการรถเช่าระยะสั้น ลิมูซีน และระยะยาว ในโอกาสขยายธุรกิจสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย เปิดเผยว่า:

●   “บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินนโยบายโมเดล ASEAN Platform เพื่อรองรับการขยายธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยล่าสุด ซิกท์ ประเทศไทย ได้ขยายธุรกิจสู่เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว ในนาม บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ลาว) จำกัด หลังจากได้เปิดดำเนินการสาขาแรก ณ เมืองเวียงจันทน์ ช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา”

●   “ธุรกิจรถเช่าได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งจากองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รถเช่าจึงเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มเติบโตและเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการเปิดเออีซีอย่างเต็มรูปแบบ นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งภาพรวมธุรกิจรถเช่าจากการประเมินของภาครัฐและศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า มูลค่าตลาดรถเช่าในไทยล่าสุดปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่กว่า 45,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนกว่า 50% ของตลาดรถเช่าในอาเซียน ดังนั้น ซิกท์ จึงได้เร่งการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น”

●   “ปีนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนธุรกิจรถเช่า เนื่องจากเล็งเห็นว่า ภูมิภาคอาเซียนมีศักยภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง รองรับนักท่องเที่ยวตลาดบนอย่างแท้จริง ซึ่งมีดัชนีชี้วัดจากอัตราค่าที่พักหรือร้านอาหารที่มีราคาสูงกว่าไทย”

●   “หลวงพระบางมีประชากรอาศัยประมาณ 500,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนในแต่ละปีกว่า 1,000,000 คน นับเป็นกว่าเท่าตัวของจำนวนประชากรทั้งหมด ที่ผ่านมาสปป. ลาว มุ่งมั่นพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขึ้นใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะ 15 ปี โดยมีเป้าหมายให้เป็นประเทศที่พัฒนาระดับปานกลาง สำหรับปี 2561 หลวงพระบางตั้งเป้าเศรษฐกิจโดยรวมให้ขยายตัวในระดับ 8.4% เฉลี่ยรายรับต่อคนให้ได้ 2,023 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี แบ่งเป็น การบริการ 46% กสิกรรม–ป่าไม้ 30% และอุตสาหกรรม–หัตถกรรม 24% ของ GDP”

●   นายทวีวัฒน์ สุวรรณไตร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ลาว) จำกัด กล่าวว่า “ฟลีทรถที่ให้บริการใน สปป. ลาวถึงสิ้นปี 2561 มีทั้งสิ้นราว 250 คัน แบ่งเป็นรถเช่าระยะสั้นภายใต้แบรนด์ ซิกท์ 100 คัน เพื่อรองรับบริการที่เคาน์เตอร์ ซิกท์ ในสนามบินหลวงพระบางและนครเวียงจันทน์ ส่วนที่เหลือ รองรับบริการรถเช่าระยะยาว ซึ่งจากการเริ่มดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ปรากฎว่าผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ โดยมีการเติบโตของรายได้เทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณ 40% สปป. ลาวมีนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดปี เห็นได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี และไทย ซึ่งมีบทบาทในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยส่วนมากกลุ่มนักท่องเที่ยวนิยมเช่ารถขับเองเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ปัจจุบันมีจำนวนที่พักและโรงแรมเพิ่มกว่า 500 แห่ง ด้านกลยุทธ์ บริษัทได้ขยายการให้บริการ ด้วยการเชื่อมโยงพันธมิตรกับกลุ่มเอเจนซี่ และที่เติบโตอย่างต่อเนื่องกับการจองผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการทำตลาด Fly Drive กับสายการบินราคาประหยัด”

●   “นอกจากนั้น กลุ่มนักธุรกิจจากไทยและอีกหลายประเทศได้เข้ามาลงทุนที่หลวงพระบางค่อนข้างมาก ขณะที่สายการบินต่างๆ ก็เปิดเส้นทางมายังเมืองหลวงพระบางเพิ่มเช่นกัน ส่งผลให้ธุรกิจรถเช่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ นโยบายของภาครัฐที่สปป. ลาวก็เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ส่งผลดีต่อธุรกิจรถเช่าเป็นอันมาก”

●   สำหรับภาพรวมกลุ่มธุรกิจรถเช่าภายใต้บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล รวมถึง ซิกท์ ประเทศไทย ในช่วงปีที่ผ่านมานั้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยฟลีทรวมกว่า 5,000 คัน ทั้งในส่วนรถเช่าระยะยาว (ฟลีท) ที่มีรายได้เติบโตขึ้น 10% โดยมีหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนให้การยอมรับในมาตรฐานการบริการ ส่วนรถเช่าระยะสั้น ภายใต้ ซิกท์ ประเทศไทย มีอัตราการเติบโตกว่า 25% เป็นผลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่ให้การยอมรับมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีสาขาให้บริการครอบคลุมในทุกสนามบิน และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศจำนวน 12 สาขา อีกทั้งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายสาขาบนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ

●   ซิกท์ ประเทศไทย เปิดบริการอย่างเป็นทางการช่วงปี 2555 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เช่ารถทั่วไทย ไปทั่วโลก’ โดยบริษัทแม่ คือ ซิกท์ เยอรมนี เป็นผู้ให้บริการรถเช่าอันดับ 1 ในเยอรมนีและทวีปยุโรป มีเครือข่ายใน 115 ประเทศทั่วโลก ผ่านโครงข่ายการให้บริการกว่า 2,000 สาขา จุดแข็งของ ซิกท์ คือ เป็นแบรนด์ที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีความสนุกมากกว่าผู้ให้บริการรถเช่ารายอื่นๆ มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่มาเสริมให้ลูกค้าอยู่เสมอ

●   ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.sixtthailand.com หรือติดต่อคอลล์เซ็นเตอร์ เช่ารถทั่วไทย โทร. 1798   ●

Hyundai Smart Deal