November 5, 2018
Motortrivia Team (7263 articles)

Subaru เรียกคืนรถหลายรุ่นจากปัญหาสปริงวาล์ว และจอแสดงผลข้อมูลโดยรวม

Press Release

 

●   ซูบารุ คอร์ปอเรชั่น (ซูบารุ) ประกาศอย่างเป็นทางการจากประเทศสิงคโปร์ เตรียมเรียกคืนรถยนต์ทั่วโลก เนื่องจากคาดการณ์ว่าสปริงวาล์วและจอแสดงผลข้อมูลโดยรวมมีความบกพร่อง

การเรียกคืนกรณีที่สปริงวาล์วบกพร่อง

●   การเรียกคืนรถยนต์ที่สปริงวาล์วบกพร่อง จะเป็นกลุ่มรถที่ผลิตขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 – 14 พฤษภาคม 2556 โดยรุ่นรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบประกอบ Subaru BRZ รุ่นปี 2013, Subaru Legacy หรือ Subaru Outback รุ่นปี 2012 – 2014, Subaru Forester รุ่นปี 2012 – 2014, Subaru Impreza หรือ Subaru XV ที่ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์แบบ FA20 หรือ FB20

●   ซูบารุระบุว่า การประกาศเรียกคืนในครั้งนี้เป็นมาตรการพึงระวังความเป็นไปได้ อันเกิดจากการที่สปริงวาล์วที่อยู่ในสภาวะการทำงานสูง ในสภาวะดังกล่าวสปริงวาล์วอาจแตกตัวภายในห้องเครื่อง และเกิดเสียงรบกวนออกมาจากเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดับ หรือไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

●   ลูกค้ามอเตอร์ อิมเมจจาก ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม จะได้รับแจ้งการเรียกคืนนี้ โดยมอเตอร์ อิมเมจจะดูแลลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในการเปลี่ยนสปริงวาล์ว และชิ้นส่วนอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การเรียกคืนกรณีที่จอแสดงผลข้อมูลโดยรวมบกพร่อง

●   สำหรับการประกาศเรียกคืน Subaru Legacy และ Subaru Outback รุ่นปี 2018 ที่ผลิตขึ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เนื่องจากจอแสดงผลข้อมูลโดยรวมบกพร่อง คำสั่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อาจส่งผลต่อความแม่นยำของข้อมูลที่แสดงบนจอแสดงผลข้อมูลโดยรวม อาทิ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือ และระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งต่อไปได้ ซูบารุได้ออกมาตรการพึงระวังนี้เพื่อที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฎขึ้นบนเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และข้อมูลระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งต่อไปได้จะมีความถูกต้องแม่นยำ

●   การเรียกคืนรถในกลุ่มนี้จะมีขึ้นใน ฮ่องกง, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม เช่นกัน และการปรับซอร์ฟแวร์ของจอแสดงผลข้อมูล จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และในการนี้ มอเตอร์ อิมเมจ และซูบารุ คอร์ปอเรชั่น จะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา หากมีความคืบหน้าใดๆ ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบในประเทศไทย จะได้รับการแจ้งให้ทราบต่อไป

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซูบารุ ประเทศไทย เชิญได้ที่ sites.subaru.asia/th/th/home   ●

Hyundai BKK Motor Show