Archive

336viewsPress Release   ●   บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทยประกาศความสำเร็จในการเดินหน้าขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการเอ็มจี ครบ 100 แห่งทั่วประเทศ โดยเน้นงานบริการดูแลลูกค้าแบบครบวงจรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าเอ็มจีทั่วประเทศ ซึ่งการขยายโชว์รูม

187viewsPress Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้จำหน่ายอะไหล่ฟอร์ดอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมศักยภาพในการกระจายอะไหล่แท้ของฟอร์ดให้ทั่วถึง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ที่นำรถเข้ารับบริการ