Toyota ส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรก แยกปทุมรังสี และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
December 21, 2018
Motortrivia Team (5850 articles)

Toyota ส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรก แยกปทุมรังสี และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์

Press Release

 

●   นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรกบริเวณสี่แยกปทุมรังสี และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง โดยมี นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่านโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว และในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “สังคมคนขับรถดี” จึงร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน สร้างโครงการถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรก

●   โครงการถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัย เป็นโครงการที่โตโยต้าได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และสถาบันวิจัยอุบัติเหตุ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และทำการปรับปรุง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตำบลหัวสำโรง บริเวณ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสี่แยกปทุมรังสี และบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เนื่องจากทั้ง 2 บริเวณนี้เป็นจุดเสี่ยงและอยู่บริเวณโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า เกตเวย์ เป็นเหตุให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาทั้ง 2 บริเวณนี้ได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยได้ทำการปรับปรุงดังนี้

บริเวณสี่แยกปทุมรังสี

●   ปัญหา เนื่องจากบริเวณสี่แยกปทุมรังสีเป็นพื้นที่สี่แยกที่แคบและมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างมาก ผู้ขับขี่มักขับด้วยความเร็ว นอกจากนี้ยังไม่มีสัญญาณไฟจราจร และระบบไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

การปรับปรุง
• ติดป้ายหยุดพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณ 4 แยก เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่หยุดรถบริเวณทางแยก
• ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงบริเวณพื้น บริเวณ 4 แยก เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นเส้นหยุดรถในเวลากลางคืน
• ติดตั้งระบบไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วก่อนถึงบริเวณ 4 แยก
• ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน 7 จุด เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน
• ทำเนินชะลอความเร็วขนาดเล็ก (Rumble Strip) เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วก่อนถึงบริเวณ 4 แยก
• ปรับปรุงระยะไหล่ทาง เพิ่มระยะไหล่ทางให้มีความกว้างมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในขณะเลี้ยวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

●   ปัญหา เนื่องจากถนนเป็นบริเวณทางโค้ง ผู้ขับขี่มักขับด้วยความเร็ว อีกทั้งแนวกั้นขอบทางที่ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นขอบทางเป็นสาเหตุให้มีอุบัติเหตุรถยนต์ตกขอบทาง

การปรับปรุง
• ติดตั้งรางเหล็ก (Guard Rail) พร้อมแถบสะท้อนแสง ระยะทาง 850 เมตร เพื่อป้องกันรถหลุดออกนอกถนน
• ทาสีที่ขอบทางคอนกรีต (Barrier) เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นขอบทางได้ชัดเจนขึ้น

●   โตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรกนี้ จะเป็นถนนต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถนำหลักวิศวกรรมจราจรในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ และขยายไปสู่บริเวณอื่น เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ถนนทุกสายในประเทศไทยเป็นถนนสีขาวที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เชิญได้ที่ www.toyota.co.th/roadsafety   ●

Drunk Dont Drive