Hyundai พัฒนาระบบถุงลม 2 จังหวะ Multi-Collision Airbag System
January 25, 2019
Motortrivia Team (4733 articles)

Hyundai พัฒนาระบบถุงลม 2 จังหวะ Multi-Collision Airbag System

Posted by : AREA 54

 

●   ฮุนได มอเตอร์ เผยแนวคิดในการพัฒนาถุงลมนิรภัยแบบใหม่ Multi-Collision Airbag System สามารถทำงานได้ 2 จังหวะ รองรับการปะทะครั้งที่สองโดยเฉพาะ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่ระบบการทำงานของถุงลมนิรภัยมีการขยับขยายแนวคิดในลักษณะนี้ หลังจากที่ต้นปี 2018 ฮุนไดเคยโชว์แนวคิดระบบ ถุงนิรภัยสำหรับหลังคากระจก มาแล้วครั้งหนึ่ง

●   ในช่วงระหว่างปี 2000 จนถึง 2012 สำนักงานบริหารทางหลวงและความปลอดภัยทางการจราจรของสหรัฐอเมริกา (NHTSA หรือ National Highway Traffic Safety Administration) มีรายงานว่า จากจำนวนรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ 56,000 คันในอเมริกาเหนือ 30% มีการปะทะครั้งที่สองตามมา เนื่องจากในการชนครั้งแรกที่รุนแรงมากพอจนทำให้ถุงลมนิรภัยทำงาน ผู้ขับและผู้โดยสารยังคงมีความเสี่ยงจากการปะทะครั้งที่สอง เช่น รถหมุนหรือไถลไปฟาด/ชนกับรั้ว, เสา, รถด้วยกันเอง หรือวัตถุอื่นๆ เป็นต้น

●   “การปรับปรุงประสิทธิภาพของแอร์แบคภายใต้การชนในรูปแบบที่ต่างกัน เราหวังว่าจะสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับและผู้โดยสารได้อย่างจริงจัง… เรายังต้องทำการเก็บข้อมูลการชนที่หลากหลายในสถานการณ์ที่แตกต่างกันให้มากกว่านี้ ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งในพันธะสัญญาของเราในการผลิตรถยนต์ที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ปกป้องและป้องกันผู้ขับและผู้โดยสารได้ดีขึ้นกว่าเดิม”  Taesoo Chi หัวหน้าแผนก Chassis Technology Center ของฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ให้ความเห็น

●   ฮุนไดระบุว่าส่วนสำคัญของเทคโนโลยี Multi-Collision Airbag System คือ การคำนวณหาตำแหน่งที่ถูกต้องของผู้ขับและผู้โดยสารในขณะที่ถูกเหวี่ยงไปผิดที่ผิดทางหลังการปะทะครั้งแรก ซึ่งวิศวกรต้องทำการจำลองการชนหลายๆ ครั้ง จากหลายๆ รูปแบบการชนที่มีลักษณะแตกต่างกันไป นั่นหมายถึงนอกจากการทำงานของถุงลมนิรภัยจะต้องทันต่อสถานการณ์ในการปะทะครั้งที่สองแล้ว มันยังต้องทำงานให้ตรงกับตำแหน่งของร่างกายที่ผิดเพี้ยนไปจากตำแหน่งปกติหลังการปะทะครั้งแรกด้วย

●   ฮุนไดยังไม่ระบุกรอบเวลาในการนำระบบ Multi-Collision Airbag System มาใช้งานจริงในเวลานี้ แต่แน่นอนว่าหากแผนงานนี้ประสบความสำเร็จในทุกขั้นตอนหลังการพัฒนา นอกจากฮุนไดและเจเนซิสแล้ว รถยนต์ภายใต้แบรนด์เกียก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้งานระบบนี้เช่นกัน   ●

Drunk Dont Drive