January 18, 2019
Motortrivia Team (7391 articles)

MG มอบส่วนลดอะไหล่ ค่าแรง ตรวจเช็คสภาพฟรี สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

Press Release

 

●   บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี ในประเทศไทย ร่วมกับผู้จำหน่ายในเขตภาคใต้ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาปึก ด้วยการมอบส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง 30% สำหรับลูกค้ารถยนต์เอ็มจีทุกรุ่นที่ไม่มีประกันภัย หรือประกันภัยไม่ครอบคลุมภัยธรรมชาติ พร้อมบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี 46 รายการ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการในเขตพื้นที่ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562

●   นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มพื้นที่ภาคใต้ของประเทศในครั้งนี้ได้สร้างผลกระทบและความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าในพื้นที่ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกับผู้จำหน่ายในเขตภาคใต้ใน10 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ และระนอง ออกมาตรการช่วยเหลือและดูแลลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการ ทั้งเจ้าหน้าที่ และอะไหล่สำรอง เพื่อให้สามารถซ่อมแซมรถยนต์ของลูกค้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลและบริการหลังการขายที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”

●   มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ประกอบด้วย ส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง 30% (สำหรับลูกค้ารถยนต์เอ็มจีทุกรุ่นที่ไม่มีประกันภัย หรือประกันภัยไม่ครอบคลุมภัยธรรมชาติ) และบริการตรวจสภาพรถเอ็มจี ฟรี 46 รายการ ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้:

1.   ห้องเครื่องยนต์
2.   ภายในห้องโดยสาร
3.   ระบบไฟส่องสว่างภายนอก
4.   ระบบรองรับน้ำหนัก
5.   ตรวจรหัสปัญหา

●   ทั้งนี้ลูกค้าที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวสามารถนำรถเอ็มจีเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยสอบถามรายละเอียดหรือนัดจองคิวรับบริการล่วงหน้าได้ที่ศูนย์บริการเอ็มจีใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1267 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสามารถเข้าชมได้ที่ www.mgcars.com   ●

Hyundai Smart Deal