February 18, 2019
Motortrivia Team (7383 articles)

EA ลงทุน 1 พันล้านบาท ผลิตเรือด่วนเจ้าพระยาพลังงานไฟฟ้า เตรียมให้บริการปลายปี 2562

Press Release

 

●   บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA (Energy Absolute) ประกาศลงทุน 1,000 ล้านบาท เปิดสายการผลิตเรือไฟฟ้า เพื่อสร้างเรือไฟฟ้าต้นแบบจำนวน 54 ลำ สำหรับส่งให้ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด โดยจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการภายในปี 2562 นี้

●   นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า เรือไฟฟ้าต้นแบบจะพร้อมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาภายในช่วงปลายปีนี้ โดยเป็นการพลิกโฉมเรือเครื่องยนต์น้ำมัน ไปสู่เรือไฟฟ้ามลพิษต่ำ ช่วยลดปัญหา PM2.5 ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของ EA ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเดินเรือแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีนวัตกรรมสะอาด และมีต้นทุนพลังงานที่ลดลง

●   เรือไฟฟ้าจำนวน 54 ลำนำนี้ จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าน้ำนนทบุรี ไปยังท่าน้ำวัดราชสิงขร ระยะทางรวมประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 40 นาที โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2562 จนครบถ้วนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

●   จุดเด่นของบริการเรือไฟฟ้าคือ ยกระดับความสะดวกสบายด้วยการติดแอร์ เน้นความสะอาด มีการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัย มีความโคลงเคลงน้อย ก่อให้เกิดคลื่นน้อยลง ตัวเรือมีพื้นที่กว้างขวาง กว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร บรรทุกผู้โดยสารได้ 200 คน แบตเตอรี่แพคมีขนาดความจุ หรือความสามารถในการจ่ายไฟภายใน 1 ชม. เท่ากับ 800 กิโลวัทท์-ชั่วโมง เครื่องชาร์จ EA Anywhere สำหรับเรือไฟฟ้าออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของกลุ่ม EA ซึ่งขณะนี้มีการเตรียมสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นของไทยทั้งหมด

●   นายอมร กล่าวว่า “การก้าวเข้าสู่ธุรกิจให้บริการเรือไฟฟ้านี้ เป็นการนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาเสริมการให้บริการคมนาคมทางน้ำ ต่อเนื่องหลังจากการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า MINE มาแล้ว และยังสามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ประเภทอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย ข้อดีอย่างมากของการขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้านี้ คือ จะไม่มีไอเสีย หรือเขม่าควัน และเสียงเบามาก จึงช่วยลดปัญหามลพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา PM2.5 ที่เกิดขึ้นจะบรรเทาลงไปอย่างมาก การปรับเปลี่ยนรูปโฉมเรือเป็นไฟฟ้าพร้อมกับติดแอร์และออกแบบให้ทันสมัยและปลอดภัยนี้ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ”

●   “เรือไฟฟ้าจะเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางที่เร็วกว่า โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งจะเพิ่มรอบความถี่ในการให้บริการเป็นทุกๆ 5 นาที และสามารถเชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่งไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครได้ครบวงจร คืนความน่าอยู่ และเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้กับกรุงเทพได้ เราสามารถขยายการให้บริการลักษณะเดียวกันนี้ไปยังจุดอื่นๆ หรือรูปแบบการคมนาคมอื่นๆ ได้อีกมาก เราได้ศึกษามาเป็นอย่างดีและพบว่า แผนธุรกิจนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจให้บริการเดินทางทางเรือให้สูงขึ้นทั้งจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนพลังงานที่ต่ำลง จึงอยากแบ่งปันโอกาสในการเพิ่มมูลค่านี้ตามแนวคิด Share Value โดยการเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ และเอกชนที่สนใจร่วมธุรกิจกับ EA มาร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ระบบ Smart Transport อย่างแท้จริง”

●   สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center 094-686-4545, Official Line:@eaanywhere, เว็บไซท์ www.eaanywhere.com และแฟนเพจ facebook.com/eaanywhere.th   ●

Hyundai Smart Deal