Archive

1.1Kviewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   เอ.พี. ฮอนด้า เปิดตัว Honda CB150R รุ่นปรับโฉม พร้อมนิยามตัวรถในลักษณะ Neo Sport Cafe เน้นแคแรคเตอร์ให้ชัดเจนขึ้นภายใต้คอนเซปท์ “The Streetster” หรือ กลุ่มคนที่ไม่ได้เน้นเฉพาะความแรง แต่ต้องมีทักษะในการขี่รถให้ปลอดภัยด้วย ด้านการตลาด กลุ่ม The Streetster ของฮอนด้าจะใช้