Archive

381viewsPress Release   ●   บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม เอเซีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าญี่ปุ่นที่ผลิตในประเทศไทยแห่งแรก เดินสายแนะนำเทคโนโลยีรถไฟฟ้า FOMM One ให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้รักสิ่งแวดล้อมเพราะรถไฟฟ้าถือเป็นยานยนต์ที่ไม่ผลิตมลพิษทางอากาศและทางเสียง เหมาะกับเมืองขนาดใหญ่