Archive

473viewsPosted by : Fascinator.   ●   เราได้เห็นสัญญาณศักยภาพของแต่ละคนและแต่ละทีมกันไปแล้วเล็กน้อยจากการแข่งขันในสนามแรก ดังนั้นเพื่อความบันเทิง เรามาคาดเดาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นความจริงสุดโต่งที่เกิดขึ้นก็ได้กันครับ