March 12, 2019
Motortrivia Team (10344 articles)

สิงคโปร์คงอันดับ 2 ในการจัดอันดับประเทศที่พร้อมใช้รถยนต์ไร้คนขับ

Press Release

 

●   เคพีเอ็มจี ประกาศผลสำรวจเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้รถยนต์ไร้คนขับในรายงาน 2019 Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) จากผลสำรวจ ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่พร้อมที่สุดสำหรับการใช้รถยนต์ไร้คนขับอีกเช่นเคย ตามมาด้วย สิงคโปร์ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และสวีเดน

●   “ผลสำรวจ AVRI บ่งชี้ว่าแต่ละประเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการเตรียมความพร้อมสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ”  ริชาร์ด เธรลฟอลล์ (Richard Threlfall) ประธาน ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศมุ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งให้ทันสมัย และสร้างให้เกิดความมั่นใจว่านวัตกรรมรถยนต์และรถบรรทุกไร้คนขับจะสร้างประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างแท้จริง”

●   จากผลสำรวจ AVRI 10 ประเทศที่พร้อมสำหรับการใช้รถยนต์ไร้คนขับในอนาคตมากที่สุด แสดงได้ดังนี้:

เนเธอร์แลนด์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #1 (พ.ศ. 2561 #1)
สิงคโปร์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #2 (พ.ศ. 2561 #2)
นอร์เวย์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #3 (พ.ศ. 2561 ใหม่)
สหรัฐอเมริกา : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #4 (พ.ศ. 2561 #3)
สวีเดน : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #5 (พ.ศ. 2561 #4)
ฟินแลนด์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #6 (พ.ศ. 2561 ใหม่)
สหราชอาณาจักร : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #7 (พ.ศ. 2561 #5)
เยอรมนี : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #8 (พ.ศ. 2561 #6)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #9 (พ.ศ. 2561 #8)
ญี่ปุ่น : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #10 (พ.ศ. 2561 #11)

●   ประเด็นสำคัญจากสองประเทศที่พร้อมใช้รถยนต์ไร้คนขับมากที่สุด คือ:

●   ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ครองอันดับหนึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกัน กำลังร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการนำเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับมาใช้ในการขนส่งสินค้า และมีแผนการนำรถบรรทุกไร้คนขับกว่า 100 คันมาใช้ในการขนส่งระหว่างเส้นทางหลัก จากเมืองอัมสเตอร์ดัม ไปยังเมืองแอนต์เวิร์ป และเมืองรอตเทอร์ดาม ไปจนถึงหุบเขารัวร์

●   ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้อันดับ 2 ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างเมืองจำลองสำหรับทดลองใช้รถยนต์ไร้คนขับ โดยในเมืองดังกล่าวได้สร้างให้มีไฟจราจร ป้ายรถเมล์ ตึกสูง และเครื่องทำฝนเทียม เพื่อสร้างสภาพอากาศที่ร้อนชื้นเพื่อให้สะท้อนถึงภูมิอากาศของประเทศในเขตร้อนชื้น

●   คุณธิดารัตน์ ฉิมหลวง ประธานฝ่ายดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันโลกเราอยู่ในยุคปฏิวัติการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ และนวัตกรรมกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต่อการใช้รถยนต์ไร้คนขับ จำเป็นต้องมีการพิจารณา และปรับกฎหมายให้รองรับ มีการวางผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อการใช้รถยนต์ไร้คนขับ และสิ่งสำคัญคือต้องมีตลาดรองรับ โดยในอีกหนึ่งมุมมองหนึ่ง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก เราเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการจะขยายศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ ให้ครอบคลุมสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการควบคุมยานยนต์ เพื่อคงไว้ซึ่งการเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก”

●   ทั้งนี้ ผลสำรวจ AVRI ในปี พ.ศ. 2562 มีประเทศใหม่ติดอันดับ 5 ประเทศ คือ:

●   1. ประเทศนอร์เวย์ (อันดับ 3): อนุญาตให้มีการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับบนถนนสาธารณะ โดยผู้ประกอบการได้เริ่มให้บริการรถประจำทางไร้คนขับในวงแคบ นอกจากนี้ได้มีแผนการทดลองใช้แท็กซี่ไร้คนขับในปี พ.ศ. 2562

●   2. ประเทศฟินแลนด์ (อันดับ 6): ฟินแลนด์กำลังมุ่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับให้สามารถใช้ได้ในสภาพอากาศหนาวเย็น และพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับรถประจำทาง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนสีเส้นบนท้องถนนจากสีเหลืองเป็นสีขาวเพื่อให้เหมาะกับการใช้รถยนต์ไร้คนขับมากขึ้น

●   3. อิสราเอล (อันดับ 14): จุดแข็งของประเทศอิสราเอลในการใช้รถยนต์ไร้คนขับคือภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศที่เน้นการส่งออก ซึ่งช่วยให้ประเทศอิสราเอลมีคะแนนนำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้อิสราเอลยังมีการวางมาตรการพิเศษสำหรับการร่วมมือทางธุรกิจ การลงทุน และการก่อตั้งสำนักงานใหญ่

●   4. สาธารณรัฐเช็ก (อันดับ 19): การจัดตั้งสถานที่ทดสอบรถยนต์ไร้คนขับของสาธารณรัฐเช็กมีแนวโน้มจะช่วยเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้ผลิตรถยนต์ของภูมิภาค

●   5. ฮังการี (อันดับ 21): การปรับเปลี่ยนกฎหมาย การทดสอบการใช้รถยนต์ไร้คนขับในเชิงพาณิชย์ที่สนามทดสอบแห่งใหม่ และวงการสตาร์ทอัพด้านรถยนต์ไร้คนขับที่ตื่นตัว ช่วยให้ฮังการีติดอันดับประเทศที่มีความพร้อมในการใช้รถยนต์ไร้คนขับ

●   แบบสำรวจผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคมีความเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับที่ผสมผสานใหม่ในปีนี้ เคพีเอ็มจีได้เพิ่มการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้บริโภคต่อรถยนต์ไร้คนขับมากยิ่งขึ้น จากผลสำรวจพบว่าประเทศที่พร้อมต่อการใช้รถยนต์ไร้คนขับในระดับรองๆ ลงมากลับให้ความสนใจในการใช้รถยนต์ไร้คนขับมากที่สุด โดยประเทศเหล่านี้ได้แก่ประเทศอินเดีย (อันดับ 24) และเม็กซิโก (อันดับ 23)

●   “ท้ายที่สุดแล้ว ผู้บริโภคจะเป็นแรงผลักดันการใช้รถยนต์ไร้คนขับ”  เธรลฟอลล์ กล่าว “ตราบใดที่ผู้บริโภคยังไม่เปิดรับรถยนต์ไร้คนขับเป็นวงกว้าง ก็ยากที่ตลาดรถยนต์ไร้คนขับจะพัฒนาและสร้างประโยชน์ได้ ผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนาน้อยกว่ามีความสนใจที่จะเปิดรับรถยนต์ไร้คนขับมากกว่า ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมแบบก้าวกระโดด ในส่วนของผู้บริโภคในประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาแล้วนั้น มีความสนใจในการใช้รถยนต์ไร้คนขับที่น้อยกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการชะลอในการนำรถยนต์ไร้คนขับมาใช้งาน”

●   ในรายงานมีคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่จะทำให้แต่ละประเทศสามารถเตรียมความพร้อมในการใช้รถยนต์ไร้คนขับได้ โดยมีการประเมินความพร้อมของ 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเพิ่มจากปีแรกของการทำวิจัย AVRI ที่จัดทำการประเมิน 20 ประเทศ แต่ละประเทศที่ถูกประเมินนั้นจะต้องผ่านการวัดผลใน 4 ด้านหลักด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) นโยบายและกฎหมาย 2) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) โครงสร้างพื้นฐาน 4) การยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งใน 4 ด้านหลักนี้ยังประกอบไปด้วย 25 ข้อย่อยที่สะท้อนด้านต่างๆ ตั้งแต่ความพร้อมของกฎหมายในการรองรับรถยนต์ไร้คนขับ ไปจนถึงสภาพของถนน

●   การแสดงการจัดอันดับทั้งหมดของปี 2562 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่มีความพร้อมใช้รถยนต์ไร้คนขับเมื่อเทียบกับปี 2561 และพบว่ามีบางประเทศจาก 5 ประเทศที่เพิ่งเข้ามาประเมินในปี 2562 ได้เข้ามาอยู่ในอันดับต้นๆ ของการจัดอันดับความพร้อมใช้รถยนต์ไร้คนขับ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

เนเธอร์แลนด์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #1 (พ.ศ. 2561 #1)
สิงคโปร์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #2 (พ.ศ. 2561 #2 )
นอร์เวย์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #3 (พ.ศ. 2561 ใหม่)
สหรัฐอเมริกา : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #4 (พ.ศ. 2561 #3)
สวีเดน : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #5 (พ.ศ. 2561 #4)
ฟินแลนด์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #6 (พ.ศ. 2561 ใหม่)
สหราชอาณาจักร : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #7 (พ.ศ. 2561 #5)
เยอรมนี : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #8 (พ.ศ. 2561 #6)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #9 (พ.ศ. 2561 #8)
ญี่ปุ่น : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #10 (พ.ศ. 2561 #11)
นิวซีแลนด์ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #11 (พ.ศ. 2561 #9)
แคนาดา : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #12 (พ.ศ. 2561 #7)
เกาหลีใต้ : อันดับในปี พ.ศ. 2562 #13 (พ.ศ. 2561 #10)

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เชิญได้ที่ home.kpmg/th/en/home/insights/2019   ●