Archive

15.2KviewsPosted by : AREA 54   ●   โคนิกเซกก์ บริษัทผู้ผลิตสปอร์ตพลังแรงสัญชาติสวีเดน เปิดตัวไฮเปอร์คาร์รุ่นใหม่ Koenigsegg Jesko เตรียมจำหน่ายแทนที่ Koenigsegg Agera ซึ่งยุติสายการผลิตไปเมื่อกลางปี 2018 ชื่อรุ่นรถนำจากชื่อของ Jesko von Koenigsegg ผู้เป็นบิดาของ CEO, Christian von Koenigsegg เอง ตัวรถ