Archive

5.4KviewsPress Release   ●   กลุ่มตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล (TCIL : Tan Chong International Limited) เปิดโรงงานประกอบรถยนต์อย่างเป็นทางการแห่งแรกที่ประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งมีพื้นที่รวมมากกว่า 100,000 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นกว่าห้าพันล้านบาท โดยโรงงานแห่งนี้จะสามารถ

1.1KviewsPosted by : AREA 54   ●   Mitsubishi Pajero รถ SUV ขนาดฟูลไซส์รุ่นสำคัญของมิตซูบิชิที่ทำตลาดโลกมาตั้งแต่ช่วงปี 1982 เตรียมยุติสายการผลิตในเดือนสิงหาคม 2019 นี้ โดยมิตซูบิชิจะทำการผลิตรุ่นพิเศษ Mitsubishi Pajero Final Edition เป็นการส่งท้ายสำหรับจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น การผลิตจำกัดจำนวน