April 29, 2019
Motortrivia Team (7954 articles)

Bridge 2 Inventor 2019 ไทยบริดจสโตนชวนเยาวชนประกวดความคิดสร้างสรรค์

Press Release

 

●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย จุดประกายความคิดให้กับเยาวชนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สานต่อโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศแท๊คทีมร่วมเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์สมองกล ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง : Innovation for Smart Mobility” เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ พร้อมส่งมอบความรักและความปลอดภัยในทุกการเดินทางผ่านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 600,000 บาท โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฯ

●   มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวว่า “บริดจสโตนในฐานะผู้นําด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยในทุกการเดินทาง และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชนของประเทศ จึงได้จัดโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้นักเรียนจะได้นำเสนอไอเดียในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง – Innovation for Smart Mobility” โครงการประกวดนี้เปรียบเสมือนเป็นเวทีเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” จากการใช้คอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว (Embedded System) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแรงบันดาลใจ สามารถต่อยอดสู่การสร้างผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต”

●   คุณสมบัติผู้สมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ 1 ทีมประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน (1 โครงงาน)

–   รางวัลชนะเลิศมูลค่า 40,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย
–   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 30,000 บาท
–   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 20,000 บาท
–   รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม มูลค่า 10,000 บาท
–   รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม มูลค่า 10,000 บาท
–   รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม มูลค่า 10,000 บาท

●   โอกาสในการโชว์ความสามารถ พร้อมอนาคตการศึกษาที่สดใสเป็นของผู้ที่ไขว่คว้าเท่านั้น น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 มิถุนายนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมระเบียบการได้ที่ www.bridge2Inventor.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อบรมที่ 1 โทร.045-353-300 ต่อ 3399 ติดต่อ คุณคอยจิตร์ หรือ คุณเฉลิมชัย ศูนย์อบรมที่ 2 โทร.055-963 – 951 ติดต่อ คุณนุชนารถ   ●

Hyundai Smart Deal