April 11, 2019
Motortrivia Team (6328 articles)

Bridgestone คว้ารางวัล Environmental Achievement of the Year 2019

Press Release

 

●   บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล “Environmental Achievement of the Year” จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางโพลิเมอร์สังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง (HSR) ตัวแรกของโลก ในงานรับรางวัล การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยียางรถยนต์นานาชาติปี 2019

●   สำหรับรางวัลที่ได้รับคือ การพัฒนาโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง (High Strength Rubber SR) ซึ่งทางบริดจสโตน ประกาศไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2018* ยาง HSR เป็นโพลิเมอร์ตัวแรกของโลกที่ผสมผสานยางและเรซินเข้าด้วยกันในระดับโมเลกุล มีความแข็งแกร่งและความทนทานต่อการขัดสีที่เหนือกว่ายางธรรมชาติ HSR จะเป็นวัสดุยางสำหรับรถรุ่นใหม่ที่ช่วยให้การผลิตยางรถสมรรถนะสูงโดยใช้วัตถุดิบน้อยลงและได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (environmental footprints)

●   กลุ่มบริษัทบริดจสโตนให้ความสำคัญและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ (Priority Area) สำหรับเจตนารมณ์ ว่าด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับโลกของกลุ่มบริษัทบริดจสโตน หรือ Our Way to Serve โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้สังคมที่ยั่งยืนเป็นจริงได้โดยการสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินงานกับสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในด้านการเดินทาง การดำเนินชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

●   หมายเหตุ  :  ภาพประกอบ Tardif Olivier หัวหน้าคณะวิจัย, หน่วยวิจัย Polymer Polymerization และ Catalysis แผนกค้นคว้าวิจัยวัตถุดิบ, ฝ่าย Advanced Materials ในงาน Tire Technology EXPO 2019 (เยอรมนี) วันที่ 6 มีนาคม 2019   ●

Drunk Dont Drive