April 1, 2019
Motortrivia Team (7920 articles)

Mitsubishi จัดแข่งขันทักษะรถยนต์ประจำปี ครั้งที่ 19 มุ่งมั่นบริการสู่ความเป็นที่หนึ่ง

Press Release

 

●   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่นบริการสู่ความเป็นที่หนึ่ง” เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่คุณภาพด้านบริการงานขายและบริการหลังการขายอันเป็นเลิศ

●   “การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปีเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากร ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งเสริมให้พนักงานจากเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายของเราได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของเรา ‘มุ่งมั่นบริการสู่ความเป็นที่หนึ่ง’ อันจะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และอันดับ 4 ด้านบริการงานขาย (SSI) จากผลการศึกษาโดย เจ.ดี. พาวเวอร์ ประเทศไทย ประจำปี 2561 ซึ่งการจัดการแข่งขันทักษะฯ ประจำปีเช่นนี้ จะยิ่งช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้านบริการของเรา” มร. โมริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าวที่ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

●   ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรสู่เป้าหมายการนำเสนอรถยนต์ที่ดีที่สุดและการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ามิตซูบิชิ โดยตลอดปีงบประมาณ 2561 สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ดำเนินการบรรยายและฝึกอบรมกว่า 600 โปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานกว่า 14,000 คน

●   มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้จำหน่ายจัดการแข่งขันขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 19 ปี โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 64 คน แข่งขันใน 6 ประเภทรายการได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ ที่ปรึกษางานบริการ และพนักงานอะไหล่ และผู้ชนะจากการแข่งขันทักษะรถยนต์ฯ ครั้งที่ 19 นี้ มีสิทธิ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการบริการระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น โดยครั้งล่าสุดซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประสบความสำเร็จจากได้ส่งผู้แทนจากประเทศไทย 2 ท่านเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกดังกล่าว โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้จากประเภทช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ และรองชนะเลิศอันดับสามจากประเภทที่ปรึกษางานบริการ อีกด้วย

●   นอกจากนี้ การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี 2561 ยังจัดให้มีการแข่งขันในประเภทนักศึกษาอาชีวะจากโครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project – VSSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชน

ผลการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2561

1. ประเภท นักเรียนอาชีวศึกษา
–   รางวัลชนะเลิศ อัครเดช แดงสี บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จำกัด
–   รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ยิ่งพันธุ์ อัครรุ่งโรจน์ บริษัท ลิ้มเม่งจั้วมิตซู จำกัด
–   รองชนะเลิศอันดับสอง ณัฐพงษ์ นนทวัฒน์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2. ประเภท ช่างเทคนิค เช็คระยะ (PM)
–   รางวัลชนะเลิศ ธนพล โผแพ บริษัท มิตซู ช.เอราวัณ นครปฐม จำกัด
–   รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ศรราม เสมียนหร่าย บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด (อุทัยธานี)
–   รองชนะเลิศอันดับสอง สุพล ทะลือ บริษัท มิตซูคูอาริยะน่าน จำกัด

3. ประเภท พนักงานอะไหล่
–   รางวัลชนะเลิศ ปนัดดา พันธุ์ทอง บริษัท มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล จำกัด
–   รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กังวาล บดีศรีสวัสดิ์ บริษัท ทีเอสที มิตซู ราชบุรี จำกัด
–   รองชนะเลิศอันดับสอง สุภาพร เหล่าลาด บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด (บ่อวิน)

4. ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRO)
–   รางวัลชนะเลิศ ภัทราพร เงินทอง บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด (หางดง)
–   รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ศิริพร หลงเจริญ บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด (สำนักงานใหญ่)
–   รองชนะเลิศอันดับสอง นฤมล ตรีทศ บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5. ประเภท ที่ปรึกษาการขาย
–   รางวัลชนะเลิศ พัสกร จำปามี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
–   รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พีรติกานต์ ปาระมี บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
–   รองชนะเลิศอันดับสอง ปารมี เทศเซ็น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

6. ประเภท ที่ปรึกษางานบริการ (SA)
–   รางวัลชนะเลิศ วรเชษฐ์ สาโรจน์ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
–   รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วชร กรองทอง บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด (แม่เหียะ)
–   รองชนะเลิศอันดับสอง สุทัศน์ โสมาศรี บริษัท มิตซู พัทยา จำกัด

7. ประเภท ช่างเทคนิค วิเคราะห์และแก้ปัญหา
–   รางวัลชนะเลิศ สุรเชษฐ วิจิตรวัชรกุล บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด
–   รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พลากร โพธฺิ์วิเศษ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
–   รองชนะเลิศอันดับสอง กิติพัฒน์ จิราภิรมย์รัฐ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มิตซูบิชิ ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.mitsubishi-motors.co.th/th   ●

Hyundai Smart Deal