July 21, 2019
Motortrivia Team (8140 articles)

Toshiba เผยอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านมุมมองของเซมิคอนดักเตอร์

ประชาสัมพันธ์

ก้าวสู่สังเวียนดิจิทัล: ประธานบริหารฝ่ายดิจิทัล นายทาโระ ชิมาดะ มองภาพการเปลี่ยนแปลงของโตชิบาไว้อย่างไร

●   เทคโนโลยี CPS คืออะไรกันแน่? และเพราะเหตุใดโตชิบาจึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้? ประธานบริหารฝ่ายดิจิทัล นายทาโระ ชิมาดะ เผยแผนกลยุทธ์ของโตชิบาที่ไม่ใช่เพียง Digital Evolution (DE) แต่ต้องปฏิรูปองค์กรด้วย Digital Transformation (DX) เพื่อขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Cyber Physical Systems (CPS)

●   โตชิบาจะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่รวบรวมจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท เพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภค เพราะธุรกิจที่สามารถคว้าโอกาสจาก DX มีศักยภาพสูงในการขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มให้แบรนด์อื่นๆ รวมถึงแบรนด์คู่แข่ง เข้ามาใช้พื้นที่ในการนำเสนอสินค้าและบริการ ตลอดจนเปลี่ยนโฉมห่วงโซ่คุณค่าขึ้นมาใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.toshiba-clip.com/en/detail/7279

อนาคตของยานยนต์ผ่านมุมมองของเซมิคอนดักเตอร์: เกิดอะไรขึ้นบ้างในชั้นแนวหน้า

●   ‘Recognition’ หรือ ‘การรับรู้’ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง เพราะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจของตัวรถ ซึ่งหน่วยประมวลผลภาพตระกูล Visconti ของโตชิบาเป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีการรับรู้ภาพระดับสูง แต่ใช้พลังงานต่ำ ทั้งยังสามารถจับภาพผู้คน ตลอดจนสิ่งกีดขวางต่างๆ แม้ในสภาวะที่ทัศนวิสัยไม่ดี จึงช่วยให้ การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

●   ในปัจจุบันที่หลายแบรนด์ต่างแข่งกันพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โตชิบาได้ใช้ประโยชน์จาก AI และกำลังเร่งพัฒนา DNN-IP (Deep Neural Network-Intellectual Property) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI ที่สร้างเลียนแบบระบบประสาทสมองของมนุษย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.toshiba-clip.com/en/detail/5886

Hyundai H-1 Elite NS