September 3, 2019
Motortrivia Team (6496 articles)

Mitsubishi ประเทศไทยประกาศ Triton และ Pajero Sport รองรับไบโอดีเซล B20

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันอย่างเป็นทางการ Mitsubishi Triton และ Mitsubishi Pajero Sport สามารถรองรับการใช้งานน้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้

●   “ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงด้วยการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 และยังช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการปล่อยฝุ่นควันและก๊าซเรือนกระจกสู่อากาศในระดับที่ต่ำลง โดยเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนายนตรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดต่อไปในอนาคต” มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

●   รุ่นรถกระบะและรถอเนกประสงค์ของมิตซูบิชิ ประเทศไทย ที่สามารถรองรับการใช้งานน้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้ ประกอบด้วย Mitsubishi Triton รุ่นปี 2550 เป็นต้นไป และ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นปี 2552 เป็นต้นไป

●   ผู้ที่ยังไม่แน่ใจ สามารถเข้ารับคำแนะนำจากมิตซูบิชิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานน้ำมันไบโอดีเซล B20 พร้อมรับการบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น 22 รายการได้ฟรีที่ตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิทั่วประเทศ

●   หรือ สามารถตรวจสอบรุ่นรถที่รอง B20 ได้ที่ mitsubishi-motors.co.th/th/b20 หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ 02-079-9500 ทุกวัน 8:30 – 17:00 น.  ●

Drunk Dont Drive