September 8, 2019
Motortrivia Team (7997 articles)

MICHELIN แจกหมวกนิรภัย 2,000 ใบ สานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย

ประชาสัมพันธ์

●   โครงการ “มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย” เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ FIA (International Automobile Federation) จัดขึ้นเป็นประจำมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 26 ปี

●   วัตถุประสงค์หลักของโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยนั้น ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัยในหมู่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยในปีนี้มุ่งเป้าไปที่เยาวชน ทั้งในระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นในการใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันมาก โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน มิชลินได้มอบหมวกนิรภัยให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 8,000 ใบ และได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และองค์กรอิสระอย่างมูลนิธิเมาไม่ขับ

●   ในปีนี้ ทางบริษัทฯ นำโดย นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันศึกษาต่างๆ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันที่ 5 กันยายน 2562 และมีการมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,000 ใบ ให้กับเยาวชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

●   งานนี้มีแขกผู้มีเกียรติให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม รศ.น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกราชยานยนต์สมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ฯลฯ

●   นอกจากนี้ หลังจากงานเสร็จสิ้นลง ยังจะได้รับความร่วมมือจากทางภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม ในการช่วยประสานกับเยาวชนและคนในชุมชนต่อไป เพื่อให้การรณรงค์เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

●   จากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในปี 2561 ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในโลก และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 22,491 คน (เท่ากับเสียชีวิต 60 คนต่อวัน) ซึ่งนับเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 1 ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร้อยละ 74 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งคิดเป็นอันดับ 3 ของโลก

●   นายเสกสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เยาวชนคืออนาคตของชาติ แต่ทุกวันนี้เด็กไทยสวมหมวกนิรภัยเพียง 8% เท่านั้น ซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ดังนั้น การรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักวินัยจราจรและสวมหมวกนิรภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และช่วยให้ประเทศไทยของเรามีความปลอดภัยทางท้องถนนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ เองมีความมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ให้กับเยาวชนและคนในชุมชน เพื่อให้ลูกหลานของเรามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น”

●   นอกจากกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยแล้ว สยามมิชลินยังร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ และสภาพยาง ช่วงวันหยุดยาวเทศกาล กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถให้กับรถตู้สาธารณะในช่วงฤดูฝน และการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนไทย ขับขี่ปลอดภัย เคารพวินัยจราจร”

เกี่ยวกับมิชลิน

●   มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิตอล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร

●   กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็องประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 170 ประเทศ โดยมีพนักงาน 125,000 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 190 ล้านเส้นในปี 2561 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.co.th  ●

Hyundai Smart Deal