October 7, 2019
Motortrivia Team (7954 articles)

Summit Capital แต่งตั้งประธานบริหารใหม่ มุ่งขยายธุรกิจต่อเนื่องอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง หนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเครือซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ประกาศแต่งตั้ง มร. ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ (Mr. Hidetomo Fujiwara) เป็นประธานบริหารต่อจาก นายวิชิต พยุหนาวีชัย โดยจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนรุกตลาด พร้อมขึ้นแท่นเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทย

●   ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นายวิชิตได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสถาบันการเงิน ประกอบกับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ในการปรับปรุงการดำเนินงานและสร้างความเจริญเติบโตที่เด่นชัดในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น การขยายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง Summit Smart System การแต่งตั้งประธานบริหารคนใหม่จะเป็นการสานต่อการพัฒนาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในฐานะบริษัทผู้นำธุรกิจด้านการเงินในประเทศไทย

●   มร. ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ เป็นนักบริหารหนุ่มไฟแรงที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการขับเคลื่อน ซัมมิท แคปปิตอล ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวงธุรกิจด้านการเงิน รวมถึงมีประสบการณ์และความโดดเด่นทั้งด้านการทำงานและความรู้ความเข้าใจแวดวงธุรกิจสินเชื่อยานยนต์เป็นอย่างดี โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมงานกับบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ในปี พ.ศ. 2548 ด้วยความรับผิดชอบในการทำงานพร้อมทั้งความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน มร.ฟูจิวาระ จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานและผู้บริหารฝ่ายบริหารองค์กรของบริษัท SMAS Auto Leasing ประเทศอินเดีย ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ในปี พ.ศ. 2561

●   มร. ฟูจิวาระ กล่าวว่า “ในนามของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ผมขอขอบคุณคุณวิชิต พยุหนาวีชัย สำหรับการบริหารงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในฐานะประธานบริหาร แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในครั้งนี้ แต่ทิศทางและแนวทางการบริหารยังมีความต่อเนื่องในการร่วมกันสร้างเส้นทางการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในด้านการขยายสาขา การสร้างช่องทางการขายใหม่ และการเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการ ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและค่านิยมหลักขององค์กรตามแนวทาง ‘I TRUST’ ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) บริการที่ยอดเยี่ยม (Service excellence) และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and innovation) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และทำให้ระบบการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ นอกจากนี้เราจะมุ่งผลักดันการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจต่อไป”

●   จากประสบการณ์ในการบริหารงานที่หลากหลายในแวดวงธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ของ มร. ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำพาธุรกิจของ ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ให้เจริญเติบโตทั้งด้านบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล พร้อมทั้งขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจนี้ในอนาคตอันใกล้  ●