December 27, 2019
Motortrivia Team (6744 articles)

Ford บริการช่วยเหลือ 24 ชม. พร้อมรถทดแทนช่วงปีใหม่ 2563

ประชาสัมพันธ์

●   ฟอร์ดเตรียมบริการลูกค้าตลอดการเดินช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการเสริมพิเศษสำหรับเจ้าของรถฟอร์ดที่อายุไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ภายใต้การใช้งานไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน (ไม่ครอบคลุมรถที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ แบตเตอรี่หมด)

●   เพียงติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด (Ford Call Center) หรือใช้บริการผ่าน Roadside Assistance แอพพลิเคชั่น ฟอร์ดพร้อมบริการรับรถนำเข้าตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศ และบริการรถทดแทนระหว่างรอซ่อม พร้อมบริการนำรถยนต์ส่งมอบคืนให้กับลูกค้าถึงบ้านหลังรับบริการแล้วเสร็จ เพื่อความสะดวกสูงสุดของลูกค้าครอบครัวฟอร์ด

●   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขการบริการได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด (Ford Call Center) 02-686-5899 (เฉพาะกรุงเทพฯ) ลูกค้าต่างจังหวัด (โทรฟรีเฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) 1-800-225-449  ●

Drunk Dont Drive