December 23, 2019
Motortrivia Team (10150 articles)

Hyundai นำเสนอเมืองในอนาคตผ่านนวัตกรรมยานยนต์ใน CES 2020

ประชาสัมพันธ์

●   ฮุนได มอเตอร์ เตรียมนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของการขับเคลื่อนและเมืองแห่งอนาคตในงาน CES 2020 (Consumer Electronics Show) โดยจะทำการเผยโฉมต้นแบบยานพาหนะสำหรับการเดินทางบนอากาศ (PAV หรือ Personal Air Vehicle) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัญจรทางอากาศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดความแออัดบนท้องถนนได้ และช่วยให้ผู้เดินทางสัญจรในเมืองมีเวลาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มคุณภาพการดำรงชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น

●   นอกจากนี้ฮุนไดยังได้ต่อยอดวิสัยทัศน์ด้วยการสร้างยานพาหนะที่เน้นวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แนวคิดของการสร้างเพื่อการใช้งานเฉพาะกิจ บวกกับการใช้เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ จะทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนยานพาหนะให้มีความหมายมากกว่าการขนส่ง

●   ยานยนต์อัจฉริยะทั้งสองนี้จะรวมกันอยู่ที่จุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อของการเดินทาง หรือที่ฮุนไดเรียกว่า “the Hub” ซึ่งจะตั้งอยู่ทั่วเมืองในอนาคต และจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับชุมชมด้วย

●   นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะของฮุนได ซึ่งได้แก่ ยานพาหนะทางอากาศ (PAV), ยานพาหนะที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ (PBV หรือ Purpose Built Vehicle) และศูนย์กลางของการเดินทางแบบครบวงจร (the Hub) จะจัดแสดงในงานแถลงข่าว CES วันที่ 6 มกราคม 2020 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอ่าวมัณฑะเลย์ใต้ ชั้น 2 ฝั่งโอเชี่ยนบี  ●