December 27, 2019
Motortrivia Team (8132 articles)

MG ประเทศไทย จัดการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จับมือกับผู้จำหน่ายจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน MG Skill Contest ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อค้นหาพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการบริการตามมาตรฐานของเอ็มจี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการและการขายเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าเอ็มจี

●   นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากรและการให้บริการของผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับ MG Skill Contest เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการของเอ็มจี พร้อมทั้งกระตุ้น ให้พนักงานทั่วประเทศได้เสริมสร้างทักษะด้านการบริการและการขาย รวมไปถึงเทคนิคในการดูแลรักษารถยนต์ด้านต่างๆ รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานของผู้จำหน่ายและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

●   สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest ในปีนี้มีแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านการขาย และการแข่งขันทักษะด้านการบริการ ครอบคลุม 6 ทักษะสำคัญ ได้แก่ ทักษะด้านที่ปรึกษาการขาย ทักษะด้านที่ปรึกษาการบริการ ทักษะด้านช่างเทคนิคและงานซ่อม ทักษะด้านการจัดการงานอะไหล่ ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และ ทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดจำหน่าย 130 แห่ง ทั่วประเทศ ในการส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2

  • ด้านที่ปรึกษาการขาย : นายสุรเศรษฐ์ เพิ่มพูนศักดิ์ บริษัท เอ็มจี พรีเมียร์ ออโตโมบิล จำกัด (สาขากาญจนบุรี)
  • ด้านที่ปรึกษาการบริการ : นายสิขรินทร์ คุนัญญานนท์ บริษัท เอ็มจี พัทลุง จำกัด
  • ด้านลูกค้าสัมพันธ์ : นางสาวรัชรินทร์ บุญต่อ บริษัท เอ็มจี 824 ราชพฤกษ์ จำกัด
  • ด้านการจัดการงานอะไหล่ : นายวสันต์ เพชรลุ บริษัท วี.จี. คาร์ กระบี่ จำกัด (เอ็มจี กระบี่)
  • ด้านการประกันคุณภาพ : นายณัฐพงษ์ ใจดี บริษัท เซควอญ่า กรุ๊ป จำกัด (เซควอญ่า เอ็มจี)
  • ด้านเทคนิคและงานซ่อม : นายเอกพจน์ ทวีพล บริษัท เอ็น.วี.เอ็ม. มอเตอร์เซลส์ จํากัด (เอ็มจี สุพรรณบุรี)

●   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG Call Centre โทร. 1267 หรือที่เว็บไซต์ www.mgcars.com  ●

Hyundai H-1 Elite NS