December 28, 2019
Motortrivia Team (6190 articles)

ไทยรุ่ง มอบผ้าห่มกันหนาวให้ในพื้นที่ จ. ตาก

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว. ลงพื้นที่เดินทางไปส่งมอบความอบอุ่น “แจกผ้าห่มจำนวน 200 ผืน” ให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร พร้อมสร้างรอยยิ้ม และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  ●

Drunk Dont Drive