December 16, 2019
Motortrivia Team (8132 articles)

Toyota รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA 2019

ประชาสัมพันธ์

●   นางปวีณา นันทิกุลวาณิช พร้อมด้วยนายบิณฑ์ สินรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมรับรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2562 หรือ TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2019 จาก นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช พร้อมด้วยนายบิณฑ์ สินรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

●   จากความมุ่งมั่นในการสร้าง ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า (Ever-better Cars) การเน้นย้ำคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการปรับปรุงด้านการขายและการบริการหลังการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล พร้อมมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาสังคมไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำโครงการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนทั่วประเทศ

รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ มีดังนี้

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น (Outstanding Brand Image)

  • ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ประเภทสร้างสรรค์นวัตกรรม

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย (Outstanding After Sales Satisfaction)

  • ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car)
  • ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (1-Ton Pickup)

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2562 ให้ได้รับรางวัลถึง 4 รางวัล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการคงความเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและสังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

●   รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยความร่วมมือของหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันยานยนต์ บริษัท คัสต้อมเอเซีย จำกัด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และบริษัท สื่อสากล จำกัด รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จในการผลิต การให้บริการลูกค้าและการตลาดเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ การขาย และการบริการหลังการขาย เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในธุรกิจยานยนต์ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศ

●   ทั้งนี้ รางวัลต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นพลังผลักดันสำคัญที่ทำให้โตโยต้ายังคงพยายามทุ่มเท ในการที่จะพัฒนาให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกท่านตลอดมา  ●

Hyundai H-1 Elite NS