January 14, 2020
Motortrivia Team (7964 articles)

BMW Care4Water เดินหน้าสู่ปีที่ 5 มอบระบบกรองน้ำชุมชน

ประชาสัมพันธ์

●   บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สานต่อโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ พร้อมผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการ มอบระบบกรองน้ำจำนวน 101 เครื่อง ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมถ่ายทอดวีธีดูแลรักษาระบบกรองน้ำและความรู้ในการบริหารจัดการน้ำสะอาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน

●   มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา (Alexander Baraka) ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ในปี 2558 บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้สานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งอาสาสมัครจากทั้งบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย องค์กรเวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ พนักงานจิตอาสาจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการ รวมถึงลูกค้าทุกท่าน ต่างร่วมมือกันในการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบกรองน้ำดังกล่าว เพื่อให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกอื่นๆ ในชุมชน และช่วยกันดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำได้ด้วยตนเอง”

●   “เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องจะสามารถกรองน้ำให้สะอาดได้มากกว่า 3 ล้านลิตร และสามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ถึง 100 คน โดยในครั้งนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยให้แก่ชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีและในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

●   ตลอดระยะเวลาห้าปีของการดำเนินงานภายใต้โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้มอบระบบกรองน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 6,201 เครื่อง ให้แก่ 72 ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายและพันธกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ผ่านการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์ของน้ำสะอาด ทั้งนี้ โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มีเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้หรือยากจนที่พักอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรืออยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

●   โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ เป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมเพื่อสังคมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ที่สะท้อนถึงการเดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติขององค์กร โดยมีการวางกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวที่สอดคล้องและครอบคลุมตั้งแต่ในด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพนักงานและสังคมอย่างรอบด้าน  ●

Hyundai Smart Deal