January 20, 2020
Motortrivia Team (7768 articles)

Bridgestone และ Unicef ร่วมหยุดยั้งความรุนแรงต่อเด็ก

ประชาสัมพันธ์

●   ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนประเทศไทย ในนามของ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด, บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ยูนิเซฟ ประเทศไทย รวมพลังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยบริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนงานขององค์การยูนิเซฟ ในการหยุดยั้งความรุนแรงต่อเด็ก โดยบริดจสโตนขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะไม่นิ่งเฉย และขอเป็นอีกแรงที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทย ช่วยกันแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ โดยเราเชื่อว่าหนึ่งเสียงของทุกคนสามารถกำหนดอนาคตของเด็กไทยได้

(ซ้ายไปขวา) มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด, มร. เทรุโอะ คูนิทาเกะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด และ มร. ฮิโรยูกิ โอซากิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

●   เพราะนี่คือหนึ่งในเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน Our Way To Serve ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรามุ่งมั่นที่จะเข้าถึงชุมชนต่างๆ ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ การเรียนรู้ และการทำงานของผู้คน ทุ่มเทเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน โดยหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ คุณภาพชีวิตของเด็กไทย ที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเพื่อให้มีวัยเด็กที่ปลอดภัยและเป็นสุข  ●

Hyundai Smart Deal