สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 สู้วิกฤต PM 2.5
January 22, 2020
Motortrivia Team (5675 articles)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 สู้วิกฤต PM 2.5

ประชาสัมพันธ์

●   สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า (EVAT : Electric Vehicle Association of Thailand) ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 ยืนยันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคือทางออกเดียวในการแก้ไขภาวะวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ที่ต้นเหตุมากกว่า 50% มาจากรถยนต์ที่ใช้พลังงานโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิง พร้อมเผยตัวเลขผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย สูงขึ้นกว่าปี 2562 กว่าเท่าตัว

●   EVAT ระบุว่า เป้าหมายของสมาคมฯ ในโอกาสครบรอบ 5 ปี คือ ส่งเสริมการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้แพร่หลายมากขึ้น โดยในปีนี้สมาคมฯ จะยังคงสนับสนุนภาครัฐให้เข้ามามีบทบาทในการออกมาตรการกระตุ้นการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับประชาชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหามลพิษจากยานพาหนะที่เป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

●   ปัจจุบัน สมาคมฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 200 ราย ซึ่งต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ครบถ้วน

BEV, HEV และ PHEV ยอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทั้งหมด

●   จากสถิติการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่ามียอดสะสมจากการจดทะเบียนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) จำนวน 2,854 คัน เเบ่งเป็นยอดการจดทะเบียนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 1,572 คัน คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 380% หรือเทียบเท่าการเติบโตเป็น 4.8 เท่า เมื่อเทียบกับข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ของปี 2561 ซึ่งมีจำนวนเพียง 325 คัน

●   ส่วนรถยนต์ในกลุ่มมลพิษต่ำ ทั้งไฮบริด (HEV) และปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) มียอดสะสมมากกว่า 153,184 คัน ซึ่งจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของรถยนต์ในกลุ่มนี้ (นับเฉพาะ PHEV และ BEV) ที่มีการจดทะเบียนรถใหม่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นกว่า 51% เมื่อเทียบกับปี 2561

●   จากตัวเลขยอดจดทะเบียนรถใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาคมฯ คาดว่าความต้องการในการชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสถานีชาร์จจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้เช่นกัน ดังนั้นในปี 2563 นี้เราอาจเห็นสถานีชาร์จแบตเตอรี่ในเชิงพาณิชย์เเบบเต็มรูปเเบบ โดยภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

●   ดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ มีทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสมาคมฯ ยังดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการของไทย”

●   “ปีที่แล้วในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้นำเสนอ 8 แนวทางการ ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าต่อสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น มีการจัดทำ EV Roadmap อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนให้มีการจัดทำมาตรฐานของยานยนต์ไฟฟ้า เเละชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริม การออกมาตราการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมศักยภาพเเละพัฒนาบุคลากรไทยด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น”

●   “ข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ ทางสมาคมฯ ได้นำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในทุกโอกาส และทางสมาคมฯ จะยังคงยึดมั่นเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้ แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษอย่างฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน”

เกี่ยวกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

●   สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นสมาคมที่ไม่เเสวงหาผลกำไร โดยเเนวทางของสมาคม มุ่งส่งเสริมเเละสนับสนุนการเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีเเละ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาข้อบังคับ มาตรฐานเเละการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปัจจุบันสมาคมมี ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ทำหน้าที่นายกสมาคมเเละ มี สมาชิกที่มา จากภาคเอกชน สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจ เเละบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น มากกว่า 200 รายโดยทางสมาคมมีการกำหนดการจัดการประชุม ในทุกๆเดือนเเละมีการเเบ่ง คณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนเเละส่งเสริมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงเเละยั่งยืน

●   สนใจติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ได้ที่ www.evat.or.th  ●

Drunk Dont Drive