January 14, 2020
Motortrivia Team (6334 articles)

Toyota จัดกิจกรรม “วันโตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 47

ประชาสัมพันธ์

●   มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบริษัทในเครือ ได้แก่ ชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า คณะบุคคลชมรมความร่วมมือโตโยต้า และครอบครัวโตโยต้า ร่วมจัดกิจกรรม วันโตโยต้าบุพการี ครั้งที่ 47 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

●   กิจกรรม วันโตโยต้าบุพการี เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี ให้ได้รับความรัก ความอบอุ่นและให้กำลังใจแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนความสุขให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวโตโยต้า

●   กิจกรรม วันโตโยต้าบุพการี จัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้งร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความใกล้ชิดและรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ทุกคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

●   นอกจากนี้ ครอบครัวโตโยต้า ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณกว่า 300,000 บาท จัดทำหลังคาโครงเหล็กเคลื่อนที่ได้ เพื่อใช้คลุมบ่อทรายสำหรับทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กในอุปการะ และชั้นวางของเอนกประสงค์แก่สถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง

●   “ผมขอชื่นชมสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ที่ให้ความรักและดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนเป็นอย่างดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ อบรมให้เป็นผู้ประพฤติดี มีวินัย รวมถึงส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาสังคมต่อไป”

●   “ผมขอให้เด็กๆ ทุกคนเป็นเด็กดี เชื่อฟังคำสอนของผู้ปกครองทุกท่าน นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิต และมุ่งมั่นหาเลี้ยงชีพได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนเองที่สำคัญคือ ขอให้ทุกคนคำนึงไว้ว่า วันนี้ท่านเคยเป็นผู้รับแล้ว ในอนาคตข้างหน้าต้องเป็นผู้ให้กับสังคมด้วย” มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวในที่สุด

●   โตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยยกระดับสังคมไทย และแบ่งปันความสุขสู่บุคคลอื่นต่อไปในอนาคต  ●

Drunk Dont Drive