February 21, 2020
Motortrivia Team (8720 articles)

ATTA Autohaus : Mercedes ดิจิทัลโชว์รูม แห่งแรกในไทย

ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่

●   บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดตัว ATTA Autohaus Mercedes-Benz Digital Showroom โดยมีไฮไลท์เด่นเป็น Thailand’s first automotive digital space แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีพื้นที่การบริการโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกสบาย และง่ายกว่าที่เคย ภายใต้แนวคิด All you need in ONE Touch

●   นางสาวจิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์ ผู้บริหาร บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด กล่าวว่า “แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ผู้บริหารเบนซ์ตลิ่งชันยุคใหม่ ที่ตั้งเป้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักสำคัญ 3 ประการ คือ Innovation, Sustainability และ Leadership ซึ่งแอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จะเป็นนวัตกรรมการบริการที่เป็นมากกว่าโชว์รูมขายรถยนต์ ภายใต้รูปแบบ Digital Smart Experience, Digital Smart Solution และ Digital Smart Generations ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถออกแบบการบริการสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาองค์กรในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่ช่วยให้ทุกการใช้ชีวิตบนโลกเป็นไปอย่างยั่งยืน (Invent Service Innovation Technology for every living creatures live sustainable life)”

●   “แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ นับเป็นโชว์รูมแห่งแรกในที่สร้างนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) ในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิต ซึ่งเรายินดีและตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมร่วมกันอย่างไร้ขีดจำกัดทั้งทางความคิด และการดำเนินงาน สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการสร้างสังคมแห่งอนาคตร่วมกันจากลูกค้า คู่ค้า ภาคเอกชน ภาครัฐ ที่จะมาผลักดันนวัตกรรมการบริการในประเทศให้เท่าเทียมมาตรฐานโลก”

(จากซ้าย) นางสาวจิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์ และนางเบญจรัตน์ ตันตสิรินทร์ ผู้บริหาร ATTA Autohaus

●   “แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ ดำเนินงานด้วยกลยุทธ์การใช้ข้อมูล Data-Driven Strategy เป็นหลักในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน โดยทุกสินค้าและบริการเกิดจากการนำข้อมูลของลูกค้ามาประเมิน และรับฟังความต้องการของทั้งลูกค้าภายใน (พนักงาน) และลูกค้าภายนอก (ผู้ใช้) ผ่านการทำ Focus group และ Group Coaching เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการของ Design Thinking เข้ามาช่วยจัดสรรระบบความคิด ออกมาเป็นนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่อย่างแท้จริง ที่จะตอบโจทย์คนในโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต”

●   “แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จึงเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่พร้อมให้ลูกค้าได้เข้ามาเปิดประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ให้สังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่อาศัย บริษัทฯ ได้ขยายฝ่ายนวัตกรรม Business Innovation ขึ้นโดยเฉพาะเป็นครั้งแรก ทั้งใช้หลักการบริหารตามหลัก agile management เพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการบริหารตรงถึงผู้จัดการที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ตามความเหมาะสมโดยใช้หลักของ OKRs ร่วมกับ KPIs เพื่อประเมิน และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวเป็นผู้นำไปสู่โลกอนาคตกับทุกชีวิต”

3 แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ

●   การออกแบบสถานที่ : พื้นที่ใช้สอยในอาคารถูกออกแบบโดยเน้นการเชื่อมต่อของการบริการ และจัดวางสินค้า โดยนำแนวทางของ mar2020 concept จากเมอร์เซเดส-เบนซ์ มาประยุกต์ใช้ และต่อยอดด้วยการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยมากขึ้น สามารถใช้งานได้จริง ติดตั้ง smart device เข้ากับตัวอาคาร เพื่อเชื่อมต่อการบริการ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

●   การออกแบบประสบการณ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับประสบการณ์ใหม่ของการบริการด้วยรูปแบบดิจิทัล เริ่มตั้งแต่การบริการต้อนรับ การเลือกซื้อสินค้า การเข้ารับบริการ การส่งมอบ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ATTA Bot, Digital Customization Zone และอื่นๆ

●   การออกแบบนวัตกรรม : การบริการรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับบริการที่โชว์รูม หรือที่ไหนบนโลก สามารถเข้าถึงการบริการได้ผ่าน digital solution ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

●   นางสาวเบญจรัตน์ ตันตสิรินทร์ ผู้บริหาร บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด กล่าวเสริมว่า “ความโดดเด่นของการบริการด้วย ATTA Autohaus Digital Solutions คือการนำเสนอบริการที่เหนือกว่า และช่วยให้ลูกค้าจัดการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามสินค้าและบริการ หรือการนำรถเข้ารับบริการ การตรวจสอบสถานะ รวมทั้งการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ รวมอยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยลูกค้าสามารถควบคุม ตรวจเช็ค ยืนยันได้ด้วยเพียงปลายนิ้วและรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตลอดจนสามารถกำหนดเวลาในการติดต่อ หรือนำรถเข้ารับบริการต่างๆ และบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางออนไลน์”

สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม

●   ด้วยพื้นที่ให้บริการกว่า 20,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 5 ไร่ แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ ได้ออกแบบนวัตกรรมการบริการแตกต่างจากผู้ให้บริการอื่นๆ อาทิ:

●   ATTA Bot : หุ่นยนต์อัจฉริยะผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมเรียนรู้ความต้องการ และช่วยเลือกสินค้าและการบริการที่เหมาะกับบุคคล พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและนำทางไปยังสินค้าและการบริการต่างๆ อย่างแม่นยำ โดยระหว่างการเข้ารับบริการยังสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่ม Café on Demand ได้อีกด้วย

●   Digital Delivery Room : ห้องส่งมอบรถยนต์โฉมใหม่ รวมเทคนิคดิจิทัลเข้ากับบริการส่งมอบรถ พร้อมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ภาพเฉพาะตัวบนรถ

●   Digital Customization Zone : สามารถเลือกรถผ่านจออินเตอร์แอคทีฟขนาดใหญ่ โดยสามารถระบุรุ่น สีรถ หรือปรับเปลี่ยนชุดแต่งได้ตลอดเวลา และระหว่างชมสินค้ายังสามารถใช้งาน interactive presentation active screen ในโชว์รูมที่มีให้หลากหลายสำหรับทุกกลุ่มลูกค้า

●   Digital Service Station : สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ จะสามารถเห็นการซ่อมบำรุงและชิ้นอะไหล่แต่ละจุดอย่างชัดเจน ผ่านจอที่เชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่เทคนิคของศูนย์บริการเพื่ออธิบายงานซ่อมอย่างละเอียดและแม่นยำ

●   Digital Smart Space : พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านคอนเซ็ปต์ all in one touch ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยี smart lighting, smart access และ smart sound system ที่ควบคุมจากจุดเดียว และส่งมอบการบริการได้อย่างไร้รอยต่อ

●   ECO Charging Station : การประยุกต์แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้าง eco system นำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จเข้ากับรถยนต์

●   แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ ใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ตัวโชว์รูมตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ บนถนนราชพฤกษ์ พื้นที่บริการ 20,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ให้บริการโชว์รูม 5,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนซ่อมบำรุง 13,000 ตารางเมตร และพื้นที่สำนักงาน 2,000 ตารางเมตร

●   พื้นที่ชั้น 1 ประกอบด้วย Digital Smart Space, Digital Customization Zone, Digital Delivery Room, Digital Service Station, Digital Cafe, Digital Lounge พื้นที่ชั้น 2 เป็นส่วนของ Digital World of Future Mobility AMG และ EQ (รถไฟฟ้า)

●   แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 – 17.00 น. สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่เว็บไซท์ www.attaautohaus.com หรือแฟนเพจ facebook.com/attaautohaus  ●