February 29, 2020
Motortrivia Team (6743 articles)

Mercedes Training Center ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานเยอรมนี

เรื่อง : motortrivia

●   เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย เปิด ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Mercedes-Benz Training Center) อย่างเป็นทางการที่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 เพื่อฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ และรับรองมาตรฐาน ในหลักสูตรฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้า ให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศ

มร. เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

●   งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีขึ้นที่ถนนบางนา-ตราด กม. 19 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก มร. เกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงาน

●   ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ จะรับทำหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายใต้หลักสูตรตามมาตรฐานเยอรมัน ในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์ ของโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE หรือ German-Thai Dual Excellence Edcation) สร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทย

มร. โรลันด์ โฟล์เกอร์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

●   มร. โรลันด์ โฟล์เกอร์ (Roland Folger) ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเปิดศูนย์ฝึกอบรมของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย อย่างเป็นทางการในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตไปยังเป้าหมายในปี 2568 ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย”

●   “ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การลงทุนระหว่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย และ เดมเลอร์ เอจี ด้วยงบการลงทุนกว่า 381 ล้านบาท นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อลูกค้าในการยกระดับคุณภาพของบุคลากรทั้งในส่วนของการขายและบริการหลังการขายให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย”

●   เมอร์เซเดสระบุว่า ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ 50,000 คน สำหรับการฝึกอบรมในแต่ละปี และมีขีดความสามารถในการฝึกอบรมนักเรียนช่างฝึกหัดจำนวน 400 คน

●   ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 เริ่มก่อสร้างและปรับปรุงอาคารใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเสร็จสิ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2562 พื้นที่รวมมากกว่า 28,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องอบรมภาคทฤษฎี, ห้องปฏิบัติการ, พื้นที่จัดนิทรรศการ, ลานกิจกรรม ฯลฯ

●   เฉพาะตัวศูนย์ฯ ใช้พื้นที่ทั้งหมด 16,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ของอาคารฝึกอบรม 2 ชั้นรวม 12,400 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการฝึกอบรม ประกอบด้วย:

  • 1). ห้องฝึกอบรมแบบอเนกประสงค์สำหรับฝึกภาคทฤษฎี 28 ห้อง
  • 2). ห้องปฏิบัติการ 10 ห้องสำหรับการเรียนรู้ด้านการปฎิบัติการ และการซ่อมตัวถังและสี
  • 3). พื้นที่จำลองโชว์รูมเสมือนจริง เพื่อให้พนักงานสามารถสัมผัสประสบการณ์การขาย และการให้บริการหลังการขายเชิงสร้างสรรค์
  • 4). โถงอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการจัดการฝึกอบมเต็มรูปแบบ

มร. เอกคาร์ เมเยอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการลูกค้ารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ในต่างประเทศ บริษัท เดมเลอร์ เอจี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

●   มร. เอกคาร์ เมเยอร์ (Eckart Mayer) ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการลูกค้ารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ในต่างประเทศ บริษัท เดมเลอร์ เอจี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันรถยนต์ของของเมอร์เซเดส-เบนซ์ มาพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันยุคสมัย พนักงานจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อให้รองรับกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น”

●   “ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้จะทำหน้าที่เติมเต็มความหลากหลายของทักษะ และพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยกระดับหลักสูตรนักเรียนช่างฝึกหัด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ และพร้อมที่จะเข้ามาเป็นพนักงานที่มีคุณภาพของเมอร์เซเดส-เบนซ์”

●   “การฝึกสอนจะมีขึ้นโดยครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองจาก Daimler’s Global Training ตามมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศไทย”

●   “ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของเรา ในการฝึกอบรมและสร้างมาตรฐานให้กับเครือข่ายผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ และแสดงให้เห็นถึงก้าวต่อไปของเรา ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด”

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

●   นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “มาตรฐานเยอรมัน เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับโลก รวมถึงการศึกษาที่มีความเข้มแข็ง และเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีในหลายๆ ประเทศทั่วโลก”

●   “บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย เป็นบริษัทรายแรกในไทยที่ผ่านการรับรองในด้านการฝึกอาชีพในระดับอาชีวศึกษา และฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทย ตามหลักสูตรเยอรมันในระดับ B (Level B) ในปี พ.ศ. 2561 และระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศระดับ A (Level A) ล่าสุดในปี พ.ศ. 2562”

●   “นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของการศึกษาหลักสูตรเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) และเป็นต้นแบบของความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะในประเทศ เปิดโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในประเทศไทยมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติของตนเอง เตรียมพร้อมเป็นแรงงานทักษะชั้นสูง ก้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมยุค Industry 4.0”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ mercedes-benz.co.th หรือ Facebook แฟนเพจ facebook.com/MercedesBenzThailand

Drunk Dont Drive