February 20, 2020
Motortrivia Team (8743 articles)

Toyota สนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day

ประชาสัมพันธ์

●   นายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายพิชัย ชุณหวชิร รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นางปิยะดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของประเทศ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการจัดการแข่งขันรวมไปถึงการสนับสนุนสมาคมกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติไทย ให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกระดับ รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาระดับโลก อย่างกีฬาโอลิมปิก ตลอดจนพัฒนารากฐานวงการกีฬาให้เกิดความแข็งแกร่ง รวมถึงการส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

●   นายศุภชัย กล่าวว่า “ในปีนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day เป็นปีที่ 2 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้นโยบายของเราพร้อมไปกับการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการสร้างกระบวนการโอลิมปิกตามแนวทางนโยบายของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักกีฬาทุกประเภท จนสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากลได้ในที่สุด”

●   “และสำคัญที่สุดคือ เป็นการร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคนไทยได้สร้างในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ อันเป็นการสอดคล้องกับแนวคิด Start Your Impossible แนวคิดหลัก จากการที่ บริษัท โตโยต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในกีฬาโอลิมปิก 2020”

●   “ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้กับกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 นี้”