March 3, 2020
Motortrivia Team (6482 articles)

Bangkok Motor Show 2020 ประกาศเลื่อนวันจัดงาน

ประชาสัมพันธ์

●   วันที่ 3 มีนาคม 2563 : เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ ความจำเป็นในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงทีมงานเป็นสำคัญ

●   ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จากทางรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 ซึ่งเดิมทีจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ออกไปก่อน โดยเบื้องต้นจะมีการเลื่อนการจัดงานไปเป็นวันและเวลาดังต่อไปนี้:

 • สถานที่จัดงาน : อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
 • วัน V.I.P : วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 12.00 – 20.00 น.
 • วัน Press Day : วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 8.59 – 18.00 น.
 • วันสำหรับประชาชนทั่วไป : วันพุธที่ 22 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
 • รวมระยะเวลา 12 วัน
 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 22.00 น.
 • วันธรรมดา เวลา 12.00 – 22.00 น.

●   นอกจากนี้ งานแถลงข่าวการจัดงาน และการประชุมผู้เข้าร่วมออกงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 จะมีการเลื่อนออกไปด้วยเช่นกัน… หากมีกำหนดการวันแถลงข่าว และการประชุมผู้เข้าร่วมจัดงานฯ ที่แน่นอน ผู้จัดงานฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ●

อัพเดท : ประกาศเลื่อนการจัดงาน (ครั้งที่ 2)

●   24 มีนาคม 2563 : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศเลื่อนวันจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ อีกครั้ง โดยมีกำหนดการใหม่ดังต่อไปนี้:

 • วันก่อสร้าง: วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม–วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 (รวมระยะเวลา 7 วัน)
 • วันแขกพิเศษ V.I.P Day: วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
 • วันสื่อมวลชน Press Day: วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • วันสำหรับประชาชนทั่วไป: วันพุธที่ 20 พฤษภาคม–วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 (รวมระยะเวลา 12 วัน)
 • เวลาเปิดเข้าชม: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-22.00 น.; วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 น. – 22.00 น.
 • วันรื้อถอน: วันจันทร์ที่ 1–วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 2 วัน
 • สถานที่จัดงาน: อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี

อัพเดท : ประกาศเลื่อนการจัดงาน (ครั้งที่ 3)

●  30 เมษายน 2563 : เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลมีมติให้ต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน รวมถึงประกาศใช้เคอร์ฟิวต่อเนื่องไปอีก 1 เดือนเช่นกัน ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และยังคงให้ระงับการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก

●  บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม

●  แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 อีกครั้ง ตามกำหนดการล่าสุดระหว่าง วันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2563 ไปเป็น วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • วัน V.I.P : วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
 • วัน Press Day : วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
 • วันสำหรับประชาชนทั่วไป : วันพุธที่ 15 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 12 วัน
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดให้เข้าชมงาน เวลา 11.00 น. – 22.00 น.
 • วันธรรมดา เปิดให้เข้าชมงานเวลา 12.00-22.00 น.
 • สถานที่จัดงาน : อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี
Drunk Dont Drive