March 26, 2020
Motortrivia Team (6215 articles)

Chevron แต่งตั้งประธานกรรมการประเทศไทยคนใหม่

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ แต่งตั้ง นางอลิซ พอตเตอร์ (Alice Potter) เป็นประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยคนใหม่

●   นางอลิซ พอตเตอร์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมานัว (University of Hawaii at Manoa) และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอริโซนา (Arizona State University) มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันมากว่า 25 ปี โดยเริ่มทำงานครั้งแรกกับกลุ่มบริษัทเชฟรอน เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมของส่วนงานโรงกลั่นน้ำมัน หลังจากนั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหลากหลายสายงาน ในธุรกิจปลายน้ำของกลุ่มบริษัทเชฟรอน

●   ก่อนที่จะรับตำแหน่งประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย นางอลิซ ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ Growth บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด  ●

Drunk Dont Drive