March 1, 2020
Motortrivia Team (7543 articles)

MG ตั้งเป้าเพิ่มโชว์รูมให้ครบ 150 แห่งภายในปี 2563

ประชาสัมพันธ์

●   เอ็มจี ประเทศไทย ประกาศตั้งเป้าเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานเพิ่ม 25 แห่งภายในปี 2563 นี้ โดยจะเริ่มขยายเครือข่ายเข้าไปในระดับอำเภอที่มีศักยภาพ

●   เอ็มจีเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2557 โดยในปีแรกมีจำนวนโชว์รูม 19 แห่ง จากนั้นในปี 2560 ได้ขยายเป็น 80 แห่ง และล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา เอ็มจีมีผู้จำหน่ายที่เปิดให้บริการแล้ว 125 แห่ง

●   สำหรับปี 2563 นี้ เอ็มจีตั้งเป้าหมายในการขยายโชว์รูมให้ครบ 150 แห่ง ครอบคลุม ทั่วประเทศไทย พร้อมกับให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการจัดอบรมเพิ่มการเรียนรู้และฝึกฝนในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย รวมทั้งมีการประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพ และการดำเนินงานของผู้จำหน่ายทั้งในด้านการขาย และบริการหลังการขายทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน

MG Passion Service

●   สำหรับบริการ MG Passion Service จะเน้นไปที่การให้บริการที่ครอบคลุม และตอบโจทย์ของลูกค้าทั้งที่สะดวกมารับบริการที่ศูนย์บริการ หรือสะดวกในการรับบริการนอกสถานที่ เบื้องต้นจะมีบริการ 5 รูปแบบ ประกอบด้วย:

  • 1) รับประกันสูงสุด 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร
  • 2) บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance 24 ชั่วโมง
  • 3) บริการให้คำปรึกษาผ่าน Call Centre 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลข 1267
  • 4) รถบริการตรวจเช็คเคลื่อนที่ หรือ Mobile Service ให้บริการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะทางนอกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • 5) บริการรถสำรองใช้ระหว่างรอซ่อม

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

●   นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่เอ็มจีเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทย นอกจากการพัฒนารถยนต์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการนำเทคโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาแนะนำในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว การบริการก็ถือเป็นอีกเรื่องสำคัญที่เรามุ่งเน้น”

●   “ปัจจุบัน เอ็มจีมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานกระจายอยู่ทั่วประเทศ 125 แห่ง ทั้งนี้จากการเติบโตของยอดขายรถยนต์เอ็มจี ทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักลงทุนชาวไทย ที่พร้อมจะเข้ามาเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภายในปีนี้ เอ็มจีจะสามารถเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการเพิ่มได้อีกกว่า 25 แห่ง รวมแล้ว 150 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศไทย”

●   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1267 หรือเว็บไซต์ www.mgcars.com  ●

Hyundai Smart Deal