March 20, 2020
Motortrivia Team (10156 articles)

UD Trucks จัดสอบ Gemba Challenge 2020 แบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์

●   ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) เดินหน้าจัดกิจกรรมแข่งขัน ยูดี เกมบะ ชาเลนจ์ 2020 (UD Gemba Challenge 2020) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานประจำศูนย์บริการ อาทิเช่น ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำลูกค้า และตำแหน่งอื่นๆ ได้มีการพัฒนาทักษะ และแสดงถึงความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกด้าน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ ซึ่ง 2 รอบแรกจะเน้นด้านทฤษฏี โดยเป็นการจัดสอบแบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วโลก และรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการเน้นภาคปฏิบัติ โดยจะผู้ชนะเพียงทีมเดียวจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่รอบชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่น

●   ยูดี เกมบะ ชาเลนจ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นปีเว้นปี โดยปีนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานประจำศูนย์บริการของยูดี ทรัคส์ ได้พัฒนาทักษะงานซ่อมบำรุงและการให้บริการแก่ลูกค้าแบบองค์รวม และสามารถนำเอาความรู้ และทักษะความเชี่ยวชาญที่ได้รับจากการแข่งขันไปพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา โดยจัดรูปแบบการแข่งขันเป็นทีม ซึ่งแต่ละทีมจะประกอบด้วยทีมช่าง 2 คน เจ้าหน้าที่อะไหล่ 1 คนและเจ้าหน้าที่สนับสนุน 1 คน แต่ละศูนย์บริการสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ไม่จำกัด

●   ยูดี ทรัคส์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะทีมงานหลังการขายที่ต้องแสดงสปิริตจิตวิญญาณแห่งเกมบะ ซึ่งหมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรัก ความใส่ใจในงานที่ทำ รวมถึงความมุ่งมั่นในการหาทางออกของปัญหาเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และการบริการของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราชาวยูดี ทรัคส์ยึดมั่นในการทำงาน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด และเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และช่วยขับเคลื่อนรถบรรทุก และธุรกิจงานขนส่งของลูกค้าให้ดำเนินต่อไป

●   นอกจากความท้าทาย สนุกสนานที่พนักงานเราจะได้แล้ว พวกเขายังจะได้รับการเรียนรู้ใหม่ๆ และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมงานประเทศอื่นๆอีกด้วย เพื่อนำกลับมาพัฒนางานบริการแก่ลูกค้าในท้ายที่สุด สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้ เป็นการจัดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์

●   สำหรับการแข่งขันในปีนี้ รอบแรกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทั้ง 2 รอบเป็นการจัดสอบออนไลน์ แต่ละทีมสามารถเข้าไปทำข้อสอบจากส่วนกลางซึ่งเป็นข้อสอบเดียวกันทั่วโลก สำหรับทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9 -13 พฤศจิกายนนี้ ที่ยูดี ทรัคส์ สำนักงานใหญ่ เมืองอะกิโอะ ประเทศญี่ปุ่น  ●