April 26, 2020
Motortrivia Team (6050 articles)

Lamborghini และ Siare ร่วมกันผลิตเครื่องจำลองการหายใจ

ประชาสัมพันธ์

●  ออโตโมบิลี ลัมโบร์กินี และ Siare Engineering International Group บริษัทผู้ผลิตเครื่องช่วยหายใจชั้นนำในอิตาลี ร่วมมือกันคิดค้นและพัฒนาเครื่องจำลองการหายใจ (breathing simulator) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ โดยได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล Sant’Orsola-Malpighi ในเมืองโบโลญญ่า นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

●  ภายในช่วง 2 สองสัปดาห์ ลัมโบร์กินีสามารถใช้เครื่องพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4200 printer ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์สามมิติที่ใช้เทคโนโลยี Multi Jet Fusion (MJF) พิมพ์ด้วยระดับความแม่นยำ 0.08 mm ผลิตเครื่องจำลองการหายใจจำนวน 18 เครื่องต่อสัปดาห์ ควบคู่ไปกับการผลิตเฟซชิลด์เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้กับ COVID-19 นับเป็นความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของ 2 บริษัทผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องมือแพทย์ ในการร่วมมือฟันฝ่าวิกฤตเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดครั้งใหญ่ในประเทศอิตาลี  ●

Drunk Dont Drive