April 24, 2020
Motortrivia Team (8248 articles)

MICHELIN พัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปยางใช้แล้วเป็นวัตถุดิบใหม่

ประชาสัมพันธ์

●  มิชลิน และบริษัท เอ็นไวโร (ชื่อเต็ม Scandinavian Enviro Systems AB) ร่วมมือกันต่อยอดเทคโนโลยีไพโรไลซิส* (Pyrolysis) สู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อแปรรูปยางรถยนต์ที่สิ้นสุดอายุการใช้งานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

●  ปัจจุบันการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือการรีไซเคิล เป็นเรื่องสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์และลูกค้า เพราะทุกปีจะมียางรถยนต์ราว 1 พันล้านเส้นสิ้นสุดอายุการใช้งาน เทคโนโลยีรีไซเคิลช่วยให้ยางรถยนต์ใช้แล้วกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งในฐานะวัตถุดิบคุณภาพสูง

●  สแกนดิเนเวียน เอ็นไวโร ซิสเต็มส์ เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติสวีเดน ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 มีพนักงาน 20 คน พวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพของวัสดุแบบนิวเมติก (Pneumatic Material) เมื่อนำมาผ่านกระบวนการไพโรไลซิส โดยมีการควบคุมให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุด

●  เทคโนโลยีชั้นสูงนี้มีบทบาทในการช่วยผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ คาร์บอน แบล็ค ที่ได้จากการรีไซเคิล (Recovered Carbon Black), น้ำมันไพโรไลซิส, เหล็ก หรือ ก๊าซ ทั้งหมดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ในวงจรการผลิตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อีกครั้ง และด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลดังกล่าว ยางรถยนต์ซึ่งปัจจุบันถูกมองว่าเป็นขยะ จะสามารถนำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตได้

●  เบื้องต้นแนวคิดของความร่วมมือระหว่างมิชลิน และเอ็นไวโร ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ประการที่ประกอบด้วย:

●  1. การเป็นพันธมิตรอยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการนำเทคโนโลยีไพโรไลซิสของเอ็นไวโรมาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

●  2. มิชลินเข้าถือหุ้นร้อยละ 20 ในเงินทุนของเอ็นไวโรซึ่งมีมูลค่า 32,526,262 โครนาสวีเดน (ราว 3 ล้านยูโร) หรือเทียบเท่าการถือครองหุ้นจำนวน 116,165,223 หุ้น ซึ่งส่งผลให้มิชลินกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด โดยกลุ่มมิชลินจะสนับสนุนการพัฒนาองค์กรของเอ็นไวโรผ่านตัวแทนที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเร็วๆ นี้ อนึ่ง การสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2020

●  3. การดำเนินโครงการสร้างโรงงานร่วมกันเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม โดยสถานที่ตั้งโรงงานจะยืนยันให้ทราบในภายหลัง

●  4. การกำหนดให้มีข้อตกลงด้านการจัดหาวัตถุดิบ (Supply Agreement) ร่วมกันระหว่างมิชลินและเอ็นไวโร

●  ความร่วมมือในครั้งนี้ ช่วยให้ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถนำความรู้ความชำนาญที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันมาใช้ผลักดันให้การรีไซเคิลยางรถยนต์ก้าวรุดหน้า มิชลินจะนำทักษะความชำนาญทางอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการก่อสร้างโรงงาน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิต ขณะเดียวกัน เอ็นไวโรจะนำเทคโนโลยีไพโรไลซิสซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของตนเองมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

●  โซเนีย อาร์ติเนียน-เฟรโด (Sonia Artinian-Fredou) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการพร้อมโซลูชั่นและวัสดุไฮเทคของมิชลินกล่าวว่า “การลงนามเป็นพันธมิตรกับเอ็นไวโร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมิชลินในเรื่องความยั่งยืนทุกด้าน (All Sustainable) โดยเป็นอีกก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของมิชลินที่มีต่อการรีไซเคิล และการสัญจรอย่างยั่งยืน นับจากปี 2017 ที่มิชลินเข้าซื้อกิจการของ Lehigh Technologies บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านผงยางขนาดอนุภาคเล็กที่ได้จากการรีไซเคิลยางรถยนต์”

●  มิชลินและเอ็นไวโร ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในช่วงกลางปี 2020 นี้  ●

* เทคโนโลยีไพโรไลซิสก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกตัวทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์จากการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นอย่างฉับพลัน ส่งผลให้เกิดการแยกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสารประกอบอินทรีย์นั้นมาตั้งแต่แรก

Hyundai Staria 2021