April 14, 2020
Motortrivia Team (9753 articles)

Mitsubishi เปิดโชว์รูมไทยธาดา มอเตอร์ นครนายก

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สร้างความแข็งแกร่งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายเพื่อมอบการบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า โดยได้เปิด บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สาขานครนายก) อย่างเป็นทางการ โดยมี นายเอกอธิ รัตนอารี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว

จากภาพ : นายเอกอธิ รัตนอารี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลแลบริหารทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) พร้อม นายบุญธรรม พฤฒิธาดา ประธานบริหาร ไทยธาดา (กลุ่มอยุธยา) (ซ้าย) และ นายกำธร พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สาขานครนายก) (ขวา)

●  บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สาขานครนายก) เป็นเครือข่ายผู้จำหน่ายมิตซูบิชิแvห่งที่ 10 ภายใต้การบริหารของ ไทยธาดา (กลุ่มอยุธยา) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นที่สุดทั้งด้านยอดจำหน่าย ดัชนีด้านบริการงานขาย (SSI) และดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) จากการประเมินของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

●  เครือข่ายผู้จำหน่ายแห่งใหม่นี้ตกแต่งด้วยดีไซน์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน ทั่วโลกของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส โดดเด่นด้วย ‘ไดนามิค สโลป’ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (CI) และกลยุทธ์แบรนด์ในระดับโลก ‘Drive your Ambition’

●  บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สาขานครนายก) พร้อมให้บริการแบบครบวงจรเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตั้งอยู่ที่ 99/10 หมู่ 8 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทร. 037-349-333  ●